Verkkokauppa


Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -esiselvitys

Esiselvityksessä esitellään nykyistä tilannekuvaa koulutuksen järjestämisen kentällä huomioiden väestökehitys, taloudelliset näkymät sekä lainsäädännön nykyiset mahdollisuudet.

0.00 €


Kunnan talous kuntoon - mutta miten?

Kuntatalouden tila kokonaisuudessaan on nyt heikko samalla, kun merkittävät haasteet odottavat jo kulman takana. Erot kuntien kesken ovat kuitenkin suuret. Keskiarvoihin tuijottaminen ei vie yksittäistä kuntaa eteenpäin, tarvitaan syvempää analysointia. Tätä tarkoitusta varten Kuntaliiton kuntatalousyksikössä kehitettiin kuntien käyttöön erityinen talouden toimintamalli, kuntatalouden terveystarkastus, joka on vakiinnuttanut paikkansa osana Kuntaliiton palveluita ja se tunnetaan jatkossa nimellä Kuntatalouden kuntotarkastus.

0.00 €


Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Opas tarjoaa pohjatietoa kuntien ja kuntataustaisten yhteisöjen omille ohjeille, jotka perustuvat paikallisiin oloihin ja konkreettisiin uhkakuviin.

0.00 €


Kunta-ala ennakoijana

Ennakointitoiminta kunnissa ja kuntayhtymissä 2019. Uutta kunnista -sarjan julkaisu nro 3/2020.

0.00 €


Yhdessä elinvoimaa

Kaksi mallia kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön.

Järjestöt ovat kunnille tärkeitä kumppaneita. Kumppanuus voi toimia eri tavoin ja eri asteisesti. Julkaisussa keskitytään kuvaamaan kahden kunnan elinvoimasopimustyötä, jossa kunnan ja järjestöjen välillä toimii tiivis yhteistyön toimintamalli.

0.00 €


Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja joustavuus kunnissa

Kuntaliitto selvitti kyselyn avulla esiopetuksen järjestämistä sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyökäytänteitä Manner-Suomen kunnissa. Kysely toteutettiin syksyllä 2019.

0.00 €


Maaseudun valokuituinvestoinnit

Selvitys maaseudun valokuiturakentamisen tilanteesta ja toteutusmalleista sekä valokuidun saatavuuden vaikutuksesta väestönkehitykseen. Suomen Kuntaliiton koordinoiman Maaseudun INFRA -verkoston tilaamassa selvityksessä käsitellään maaseudun valokuituverkkojen tilannetta sekä valokuituinvestointien toteutusmalleja ja rahoitusta. Lisäksi selvityksessä arvioidaan valokuituinvestointien paikallisia ja alueellisia sosioekonomisia vaikutuksia.

0.00 €


Ilmastonmuutos ja kunnat

Opas kuntien ilmastotyön tueksi

0.00 €


Hyvinvoinnin tietojohtaminen kunnissa. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet

Uutta kunnista -sarjan julkaisu nro 2/2020

0.00 €