Tuotehaku

  

Työelämän tulevat osaajat! Kuka maksaa viulut? Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvauksiin

0.00 €

 

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa.

0.00 €

 

Eväitä esitys- ja koulutustilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen

0.00 €

 

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18

0.00 €

 

Lukiokoulutuksen palvelurakenteiden kehittäminen ...

0.00 €

 

Tampereen kaupunkiseudun toisen asteen koulutuksen jatkoselvitys

0.00 €

 

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

0.00 €

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2013

0.00 €

 

Koulukuljetusten tila 2013 Raporttiin on koottu...

0.00 €

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014

0.00 €

 

Kouluikkunan vuosiraportti 2016 Raportin aineisto...

0.00 €

 

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi Kuntien...

0.00 €

 

Kouluikkunan vuosiraportti 2017 Raportin aineisto...

0.00 €

 

Kehittyvä koulutoimi. Tutkimus kuntien koulutuspalveluista vuosina 1995-2002. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 49. Acta nro 168.

0.00 €

 

Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut? Acta nro 246

0.00 €

 

Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 2/2016

0.00 €

 

Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018

0.00 €

 

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Mahdollisuuksien lähiruoka Kasvava kiinnostus...

0.00 €

 

Kunta ruokaostoksilla. Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä

0.00 €

 

Rakennemuutoskatsaus 2011 Kuntaliiton alue- ja...

0.00 €

 

Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa II. Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnot

0.00 €

 

Maaseudun palvelut 11 kuntajohtajan näkökulmasta ...

0.00 €

 

Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille

0.00 €

 

Kuinka johtaa elinvoimaa? Viiden kaupungin...

0.00 €

 

Kuntien työllisyydenhoidon panostukset vuonna 2017

0.00 €

 

Yrkesutbildning 2015 - en handlingsplan för den finlandssvenska yrkesutbildningen

0.00 €

 

Framtidsstrategi för de svenskspråkiga gymnasierna i Finland

0.00 €

 

Bildningsförvaltningen i Svenskfinland ...

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2018

0.00 €

 

Opetus- ja kulttuuripalvelujen erilaisia yhteistyöratkaisuja ja hallintomalleja

0.00 €

 

Hyvällä johtamisella hallittu muutos. Arviointi lähipalveluista muuttuvissa rakenteissa

0.00 €

 

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

0.00 €

 

Opettajat yrityksiin -käsikirja Suomen Kuntaliiton...

0.00 €

 

Sivistyksen suunta 2025 – Riktlinjer för bildningen 2025

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV ...

0.00 €

 

Henkilökuljetusopas Oppaan tavoitteena on toimia...

0.00 €

 

Arbetslivets framtida experter! Vem står för fiolerna? Synpunkter på utbildningsersättning inom social- och hälsovården

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

15.00 €

 

Hälsovård, Skolåldern Blanketten är en...

0.90 €

 

Henkilöstö PARAS-uudistuksessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 8. Acta nro 228

0.00 €

 

Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. Acta nro 237

0.00 €

 

Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu yhtenä tulevaisuuden kunnan menestystekijänä

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen yhteistyöbarometri 2018 Uutta...

0.00 €

 

Apuvälinepalvelunimikkeistö. Nomenklatur för hjälpmedelsservice

0.00 €