Tuotehaku

  

Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

0.00 €

 

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Förvaltningsstadga för kommunen ...

0.00 €

 

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

20.00 €