Tuotehaku

  

Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa. Case päivähoito

0.00 €

 

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2017

0.00 €

 

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2018

0.00 €

 

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2018

0.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

18.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen, pdf-julkaisu

15.00 €

 

Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 46. Acta nro 165

0.00 €

 

Päivähoitoa täydellä teholla. Acta nro 140 ...

0.00 €

 

Vanhusten palveluketju uudistui Porvoossa - kotihoito keskiöön

0.00 €

 

Iäkkäiden ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen riskitekijät

0.00 €

 

Medborgarbudget i kommuner och landskap I...

0.00 €

 

Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus Suomessa

0.00 €

 

Kuntien järjestämät lasten ja nuorten palvelut 2001. Kunnallistilasto 4/2003

0.00 €

 

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut vuonna 2001. Kunnallistilasto 3/2003

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013

0.00 €

 

Arkeen Voimaa -projekti 2012-2014 ...

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2015

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017

0.00 €

 

Terveydenhuollon laatuopas Tämä opas on...

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2018

0.00 €

 

Käsikirja vuokrataloille. Tietoja arava- ja korkotukivuokratalon taloudesta, hallinnosta ja ylläpidosta isännöitsijän ja vuokratalon omistajan käyttöön

0.00 €

 

Kuntien kiinteistönhoidon ja -huollon arviointi ja kehittäminen

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

0.00 €

 

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2002 ...

0.00 €

 

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2003 ...

0.00 €

 

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2004 ...

0.00 €

 

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2006 ...

0.00 €

 

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2008 ...

0.00 €

 

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

0.00 €

 

Kommunekonomin mot 2020-talet Sakkunnigsynpunkter...

0.00 €

 

Förvaltningsstadga för kommunen ...

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

20.00 €

 

Psykiatrisk sjukjournal, Uppföljning av medicineringen (A4)

0.90 €

 

Allmän medicin, Journal för specialområde ALL (A4)

0.90 €

 

Frikort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7)

0.15 €

 

Psykiatri, sammandrag (A4)

0.90 €

 

Uppföljningskort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7L x 3)

0.32 €

 

Utredning över inkomsterna och beslut om avgift: Service som ges i hemmet.

1.20 €

 

Daghemmets dagbok Dagbokens sidor består av två...

28.54 €

 

Psykiatrisk sjukjournal / Journal för öppen vård (A4)

0.90 €

 

Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta 1997-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 47. Acta nro 167

0.00 €

 

Perusterveydenhuollon toimintamallit ja strategiset valinnat. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 29. Acta nro 138

0.00 €

 

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? ...

0.00 €

 

Hoidon vaikuttavuuden ja sote-palveluiden käytön alueellinen vertaileminen

0.00 €

 

Kuolemaa edeltävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö ja kustannukset

0.00 €

 

Iäkkäiden muistisairaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset

0.00 €