Tuotehaku

  

Lasten hyvinvointi kunnan yhteiseksi asiaksi Osana...

0.00 €

 

Euroopan unionin vaikutukset kuntien hyvinvointipalveluihin

0.00 €

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu.

0.00 €

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointi

0.00 €

 

Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta

0.00 €

 

Panosta hyvinvointiin - se kannattaa! Suomen...

0.00 €

 

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!

35.00 €

 

Hyvinvointipalveluiden tuottavuuden mittaaminen. Tapaustutkimuksina Tampere ja Vantaa. Acta nro 220

0.00 €

 

Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärd

0.00 €

 

Kom och bygg framtidens kommun Kommunen skapar...

0.00 €

 

Kunnat ja globalisaatio Julkaisu koostuu eri...

0.00 €

 

Suomen Kuntaliiton tavoitteet eduskunnan vaalikaudelle 2011-2015. Toimivat kunnat suomalaisten hyvinvoinnin turva

0.00 €

 

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

0.00 €

 

Kohti kumppanuuspohjaista PED-lähikehittämistä ...

0.00 €

 

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

0.00 €

 

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

5.50 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

15.00 €

 

Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

15.00 €

 

Vastaamme vanhusten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sopeuttaminen ikääntyneiden tarpeisiin. Acta nro 144

0.00 €

 

Kuntien ja kolmannen sektorin projektiyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa. Acta nro 143

0.00 €

 

Arvoverkkoa kokemassa - saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Acta nro 226

0.00 €

 

Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä. Acta nro 267

0.00 €

 

Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

0.00 €

 

Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu yhtenä tulevaisuuden kunnan menestystekijänä

0.00 €

 

Työn murros haastaa henkilöstöjohtamisen Uutta...

0.00 €

 

Wellness city: hyvinvoinnista talouskasvua kaupunkeihin

0.00 €

 

Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016

0.00 €

 

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 12/2017

0.00 €

 

Vetovoimaiset sivistyskunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2018

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

0.00 €

 

Työn imussa aktiivisesti sopeutuen? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2018

0.00 €