Tuotehaku

  

Kuntien moninaiset kuntakonsernit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2018

0.00 €

 

Kunnan konserniohje Tämän konserniohjeen tarkoitus...

0.00 €

 

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

0.00 €

 

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

0.00 €

 

Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen

0.00 €

 

Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus

0.00 €

 

Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite ...

0.00 €

 

Opas jätehuollon omistajaohjaukseen Päättäjäopas...

0.00 €

 

Harkittua omistajuutta toimitiloihin. Päättäjäohje kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan

0.00 €

 

Harkittua omistajuutta toimitiloihin. Ohjeita kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan

0.00 €

 

Korruptio ja eettisyys kunnassa Korruptio ja...

0.00 €

 

Korruption och etik i kommunen Korruption och etik...

0.00 €

 

Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen. Acta nro 221

0.00 €

 

Syytön, sankari vai konna? Tampereen toimintamallin arviointi. Acta nro 257

0.00 €

 

Kuntien johtoryhmien kokoonpano ja työskentely vuonna 2014

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa I. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 3/2016

0.00 €

 

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa II. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 4/2016

0.00 €

 

Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018

0.00 €

 

Konserniyhteisöjen taloussuhteet. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2018

0.00 €