Tuotehaku

  

[1] [2] [3] >>>

Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

0.00 €

 

Kunnat innovaatioita edistämässä Tämä selvitys...

0.00 €

 

Kunnat ja kansainvälistyminen. Tutkimus KuntaSuomi 2004 -kunnista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 27. Acta nro 133

0.00 €

 

Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018

0.00 €

 

Suomen Kuntaliiton tavoitteet eduskunnan vaalikaudelle 2011-2015. Toimivat kunnat suomalaisten hyvinvoinnin turva

0.00 €

 

Uusi talous - uudet haasteet. Euroopan unionin tietopohjainen talous ja Suomen kunnat

0.00 €

 

Laajan väestöpohjan palvelut fokuksessa - järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus. Maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen - Case Etelä-Pohjanmaa -hankkeen loppuraportti.

0.00 €

 

Ympäristöterveys ja yhdyskunnat Opas on laadittu...

0.00 €

 

Ilmastonmuutos ja kunnat Opas kuntien ilmastotyön...

0.00 €

 

Kelluvat kunnat. Acta nro 265 Reaaliaikainen...

0.00 €

 

Navigoivat kunnat. Acta nro 270 ARTTU2-ohjelman...

0.00 €

 

Edelläkävijäkunnat uudistavat toimintaansa eivätkä sammaloidu

0.00 €

 

Vetovoimaiset sivistyskunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2018

0.00 €

 

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

0.00 €

 

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Kunnan konserniohje Tämän konserniohjeen tarkoitus...

0.00 €

 

Kuntatalous kohti 2020-lukua ...

0.00 €

 

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

0.00 €

 

Kunnan talous kuntoon - mutta miten? Kuntatalouden...

0.00 €

 

Kommunen. En gemenskap mellan människor ...

0.00 €

 

Kommuninvånarens många roller Det är viktigt att...

0.00 €

 

Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärd

0.00 €

 

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

0.00 €

 

Europeisk deklaration om jämställdhet. En...

0.00 €

 

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

0.00 €

 

Framtidsbilder av kommunerna I detta...

0.00 €

 

Kom och bygg framtidens kommun Kommunen skapar...

0.00 €

 

Dags för jämställdhet Den europeiska deklarationen...

0.00 €

 

Medborgarbudget i kommuner och landskap I...

0.00 €

 

Kommunalval, kandidater och invalda år 2017 ...

0.00 €

 

Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

0.00 €

 

Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009

0.00 €

 

Ruokapalvelukartoitus 2014 Kunnat joutuvat...

0.00 €

 

Kuntien elinkeinopolitiikan resurssien kohdentuminen vuonna 2016

0.00 €

 

Kuinka johtaa elinvoimaa? Viiden kaupungin...

0.00 €

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki maaseudulla Arvioita...

0.00 €

 

Kuntien työllisyydenhoidon panostukset vuonna 2017

0.00 €

 

Maaseudun infraisännöinti - kehittämistarpeet,...

0.00 €

 

Bildningsförvaltningen i Svenskfinland ...

0.00 €

 

Riktlinjer för bildningen 2030 Riktlinjer för...

0.00 €

 

Ystävyyskunnista osaamisen ja tiedon vaihdon verkostoja

0.00 €

 

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

0.00 €

 

Kuntaliiton eurovaaliohjelma 2019 Kuntaliiton...

0.00 €

 

The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2009

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2010

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2012

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2015

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2016

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2016

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2017

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2018

0.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Beslut om placeringar i kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Kunta tarvitsee palvelustrategian Elinvoimaiselle...

0.00 €

 

Kuntien tietotekniikka 2010 Kuntien...

0.00 €

 

Osaava kunta. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen kunnan menestystekijöinä

0.00 €

 

Riskienhallinta murroksessa Havaintoja kuntien...

0.00 €

 

Kuntalaisen muuttuvat roolit Kuntalaisten huomioon...

0.00 €

 

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja. Sitoumus naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa

0.00 €

 

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

0.00 €

 

Näkökulmia kunnallisesta itsehallinnosta Mitä on...

0.00 €

 

Kuntien yhdistymisselvitys - edellytykset, organisointi ja prosessi

0.00 €

 

Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen

0.00 €

 

Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus

0.00 €

 

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Tasa-arvo ajan tasalle Eurooppalaisen naisten ja...

0.00 €

 

Kunnasta maakuntaan - siirtymävaiheen järjestelyt ...

0.00 €

 

Sopimusten siirto sote- ja maakuntauudistuksessa ...

0.00 €

 

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite ...

0.00 €

 

Time for gender equality The European Charter for...

0.00 €

 

Kohti kumppanuuspohjaista PED-lähikehittämistä ...

0.00 €

 

Kehittyvä tarkastuslautakunta tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arvioijana

0.00 €

 

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018 Kuntien...

0.00 €

 

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

0.00 €

 

Kaikkien kasvojen kunta. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa

0.00 €

 

Mitä hyvinvointi on kuntalaiselle? - ja miten kunta sen mahdollistaa?

0.00 €

 

Yhdessä elinvoimaa Kaksi mallia kunnan ja...

0.00 €

 

Kunnan kultainen kirjasto II - Matka multimediaan jatkuu KuntaSuomi -tutkimuksia nro 33

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kasvukivut. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 15

0.00 €

 

Elinvoimainen kunta. Uusi Kunta 2017 -keskustelualoite

0.00 €

 

Kriisikuntien kuntaliitokset ja ehdotukset niiden kehittämiseksi

0.00 €

 

Tulevaisuuden kuntakuvat Tässä...

0.00 €

 

Reaaliaikaisen arvioinnin hyödyntäminen rakennemuutoksissa

0.00 €

 

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa Kunta luo itse...

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010

0.00 €

 

Tuumasta toimeen - välineitä kuntien kulttuuripolitiikan seurantaan ja arvioimiseen

0.00 €

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2013

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV ...

0.00 €

 

Kouluikkunan vuosiraportti 2016 Raportin aineisto...

0.00 €

 

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi Kuntien...

0.00 €

 

Kouluikkunan vuosiraportti 2017 Raportin aineisto...

0.00 €

 

Sivistyksen suunta 2030 Sivistyksen suunta on...

0.00 €

 

Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019 Selvityksen...

0.00 €

 

[1] [2] [3] >>>