Tuotehaku

  

<<< [1] [2] [3] >>>

Jätehuoltomääräysten laatiminen Opas kunnallisten...

0.00 €

 

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

0.00 €

 

Rakennusvalvonnan alueellistaminen - väliraportti ...

0.00 €

 

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015 ...

0.00 €

 

Viisaat päättäjät - terveemmät kuntalaiset ...

0.00 €

 

Opas jätehuollon omistajaohjaukseen Päättäjäopas...

0.00 €

 

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen Vesihuollon...

0.00 €

 

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön ...

0.00 €

 

Yksityistiekysely 2016 Suomen Kuntaliitto ja...

0.00 €

 

Kuntien kiinteistönhoidon ja -huollon arviointi ja kehittäminen

0.00 €

 

Ympäristöterveydenhuollon opas kuntapäättäjille ...

0.00 €

 

Kuntien rakennusvalvonnan hallintokysely 2017 ...

0.00 €

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen opas luottamushenkilöille

0.00 €

 

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017 ...

0.00 €

 

Päivystystarve ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden tehtävissä maakunnissa

0.00 €

 

Perussopimusmalli Kuntayhtymän perussopimusmallin...

0.00 €

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa Kuntalain...

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Korruptio ja eettisyys kunnassa Korruptio ja...

0.00 €

 

Tietoa Manner-Suomen kuntien lautakunnista 2009-2012

0.00 €

 

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

0.00 €

 

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

0.00 €

 

Danmarks modell En utredning om styrningen av...

0.00 €

 

Kommunekonomin mot 2020-talet Sakkunnigsynpunkter...

0.00 €

 

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

0.00 €

 

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

0.00 €

 

Utarbetande av avfallshanteringsföreskrifter ...

0.00 €

 

Ta hand om infrastrukturen. För kommunala beslutsfattare

0.00 €

 

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

0.00 €

 

Språklagstiftningen och kommunerna. 2 uppl. Vilka...

0.00 €

 

Mall för grundavtal Grundavtalsmallen för...

0.00 €

 

Valbarhet till landskapsfullmäktige Det första...

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Korruption och etik i kommunen Korruption och etik...

0.00 €

 

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!

35.00 €

 

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

5.50 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

15.00 €

 

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille ...

48.00 €

 

Kuntaviestinnän opas Ohjeet kunnan ja...

20.00 €

 

Handbok för kommunens kommunikation Anvisningar om...

20.00 €

 

Nycklar till förändringskommunikation i kommunerna

0.00 €

 

Handbok för kommunens kommunikation Anvisningar om...

0.00 €

 

Viestinnän avaimet kuntien muutostilanteissa ...

0.00 €

 

Kuntaviestinnän opas Ohjeet kunnan ja...

0.00 €

 

Kunta viestintäostoksilla Kuntaliitto julkaisi...

0.00 €

 

Jätehuoltohankkeet kehitysyhteistyössä sekä pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa

0.00 €

 

Tulevaisuuden kunta. Acta nro 264 Tulevaisuuden...

30.00 €

 

Kokeilut rubikin kuutioina. Acta nro 269 ...

25.00 €

 

Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus. Acta nro 271

25.00 €

 

Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

15.00 €

 

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

25.00 €

 

Reformeista evoluutioon? Acta nro 274 Alue- ja...

25.00 €

 

Kuntien tulevaisuus. Kunta-alan tulevaisuusbarometri 1999. Acta nro 102

0.00 €

 

Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Acta nro 224

0.00 €

 

"Monelta suunnalta on suitsia suussa, mutta niiden kanssa on elettävä". Johtamisen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Acta nro 232

0.00 €

 

Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana. Acta nro 233

0.00 €

 

Institutionaalinen luottamus. Acta nro 236 Kuntien...

0.00 €

 

Henkilöstö kuntauudistuksissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytyksenä. Acta nro 238

0.00 €

 

Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Acta nro 240

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22. Acta nro 241

0.00 €

 

Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Acta nro 248

0.00 €

 

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan

0.00 €

 

Kunta elinvoiman johtajana. Acta nro 255 ...

0.00 €

 

Uuden sukupolven kuntajohtajat. Acta nro 261 ...

0.00 €

 

Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta. Acta nro 262

0.00 €

 

Älykäs kokeilu- ja kehittämistoiminta kunnissa. Acta nro 263

0.00 €

 

Tulevaisuuden kunta. Acta nro 264 Tulevaisuuden...

0.00 €

 

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

0.00 €

 

Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä. Acta nro 267

0.00 €

 

Kokeilut rubikin kuutioina. Acta nro 269 ...

0.00 €

 

Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus. Acta nro 271

0.00 €

 

Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

0.00 €

 

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

0.00 €

 

Reformeista evoluutioon? Acta nro 274 Alue- ja...

0.00 €

 

Kommunala nämnder i Fastfinland 2009-2012 Denna...

0.00 €

 

Kommunförbundets program för EU-valet 2019 De...

0.00 €

 

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

0.00 €

 

Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista

0.00 €

 

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa ...

0.00 €

 

Järjestöt maakunnan kumppanina Opas on tarkoitettu...

0.00 €

 

Kumppanuuspöydän rakennusopas Kuntien siirtyminen...

0.00 €

 

Johtajasopimusten yleisyys kunnissa vuonna 2014 ...

0.00 €

 

Kuntien johtoryhmien kokoonpano ja työskentely vuonna 2014

0.00 €

 

Kokokuva Manner-Suomen kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajista vuonna 2013

0.00 €

 

Valtuustokoot Manner-Suomen kunnissa valtuustokaudella 1.6.2017-31.5.2021

0.00 €

 

Kunnanjohtajan virkojen kiinnostavuus 1996-2016 ...

0.00 €

 

Kuntavaalit, ehdokkaat ja valitut vuonna 2017 ...

0.00 €

 

Valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat Manner-Suomen kunnissa vuonna 2017

0.00 €

 

Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu yhtenä tulevaisuuden kunnan menestystekijänä

0.00 €

 

Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella

0.00 €

 

Kuntien asiakaspalvelu 2018 Uutta kunnista...

0.00 €

 

Johtamismallit ja toimielimet Manner-Suomen kunnissa 2017

0.00 €

 

Johtamistyö kunnissa: haasteita, ratkaisuja ja oppimista

0.00 €

 

Wellness city: hyvinvoinnista talouskasvua kaupunkeihin

0.00 €

 

Häirintä ja uhkailu kuntajohtajien työssä Uutta...

0.00 €

 

<<< [1] [2] [3] >>>