Tuotehaku

  

Tuotteistus ja kustannuslaskenta tilaaja-tuottajamallissa. Tuotekohtaisten kustannuslaskentamallien kehittäminen Tampereen kaupungin tuotantoyksikölle. Acta nro 190

0.00 €

 

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille ...

48.00 €

 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. Suositus

0.00 €

 

Kaupunki-infran ylläpidon palveluiden tuotteistus ...

0.00 €

 

Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Porin...

0.00 €

 

Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. Rekommendation

0.00 €