Tuotehaku

  

Pelastuslaitosten valvonnan aapinen Tämän oppaan...

0.00 €

 

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

0.00 €

 

Utvärdering av strategin "Framtidsstrategier för de svenskspråkiga gymnasierna i Finland

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2015

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017

0.00 €

 

Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

0.00 €

 

Hallinnon tukipalvelut kuntakonserneissa ...

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV ...

0.00 €

 

Sähköautojen julkiset latauspisteet. Selvitys ja suosituksia

0.00 €

 

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen Vesihuollon...

0.00 €

 

Päivystystarve ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden tehtävissä maakunnissa

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Korruptio ja eettisyys kunnassa Eettisyys ja...

0.00 €

 

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnista viranomaispalveluissa

15.00 €

 

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

15.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

0.00 €

 

Allmän anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen

0.00 €

 

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 2/2016

0.00 €

 

Kuntien moninaiset kuntakonsernit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2018

0.00 €