Tuotehaku

  

Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille

0.00 €

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen opas luottamushenkilöille

0.00 €

 

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

0.00 €

 

Luottamushenkilön virheellinen ja rikollinen menettely ja sen seuraukset

0.00 €

 

Kunta päättäjän perspektiivistä. Tutkimus kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 1995-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 54. Acta nro 176.

0.00 €

 

Kuntien hallinto muuttuvassa toimintaympäristössä - kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit sekä niiden yhteensopivuus toimintaympäristön kanssa. Acta nro 114

0.00 €

 

Institutionaalinen luottamus. Acta nro 236 Kuntien...

0.00 €

 

Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013

0.00 €

 

Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2005-2013

0.00 €

 

Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella

0.00 €

 

Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2014-2018

0.00 €

 

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Henkilöstö ja luottamushenkilöt 3

0.00 €

 

Kuntavaalit, luottamushenkilöt ja toimielimet ARTTU2-kunnissa vuosina 2005-2013. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 5/2015

0.00 €

 

Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 5/2016

0.00 €

 

Kommunen. En gemenskap mellan människor ...

0.00 €

 

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

0.00 €

 

Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013

0.00 €

 

Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Perustelut ja täsmennykset

0.00 €

 

Vaalitilinpäätös. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 1

0.00 €

 

Tasa-arvo kuntien toiminnassa Raportissa...

0.00 €

 

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Tasa-arvo on...

0.00 €

 

Uuden kuntalain merkitys kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseen

0.00 €

 

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

0.00 €

 

Infrasta elinvoimaa Infra on yhteiskunnan perusta...

0.00 €

 

Ympäristöterveydenhuollon opas kuntapäättäjille ...

0.00 €

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa Kuntalain...

0.00 €

 

Korruptio ja eettisyys kunnassa Korruptio ja...

0.00 €

 

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

0.00 €

 

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

0.00 €

 

Valbarhet till landskapsfullmäktige Det första...

0.00 €

 

Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

0.00 €

 

Korruption och etik i kommunen Korruption och etik...

0.00 €

 

Esteellisyys ja kaavoitus Kunnan...

45.00 €

 

Kunnan kokousmuisti Kunnan kokousmuisti on tiivis...

20.00 €

 

Kommunalt sammanträde Kommunalt sammanträde är en...

20.00 €

 

Päättäjien areenat ja yhteydet. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 42. Acta nro 161

0.00 €

 

Vallantavoittelijan muotokuva. Analyysi vuoden 2000 kunnallisvaalien ehdokkaista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 40. Acta nro 157

0.00 €

 

Paras-uudistus kuntapäättäjän silmin. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 20. Acta nro 235.

0.00 €

 

Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Acta nro 248

0.00 €

 

Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256 ...

0.00 €

 

Kokokuva Manner-Suomen kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajista vuonna 2013

0.00 €

 

Johtamismallit ja toimielimet Manner-Suomen kunnissa 2017

0.00 €

 

Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta vuonna 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 8/2016

0.00 €

 

REA-puntarikyselyn tulosraportti syksy 2016. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 12/2016

0.00 €

 

Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2017

0.00 €

 

Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2017

0.00 €

 

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 12/2017

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

0.00 €

 

Mistä aineksista hyvä päätöksentekoilmapiiri syntyy? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2019

0.00 €