Tuotehaku

  

Laajan väestöpohjan palvelut fokuksessa - järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus. Maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen - Case Etelä-Pohjanmaa -hankkeen loppuraportti.

0.00 €

 

Medborgarbudget i kommuner och landskap I...

0.00 €

 

Kommunalval, kandidater och invalda år 2017 ...

0.00 €

 

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

0.00 €

 

Kuntaliiton eurovaaliohjelma 2019 Kuntaliiton...

0.00 €

 

The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

0.00 €

 

Kunnasta maakuntaan - siirtymävaiheen järjestelyt ...

0.00 €

 

Sopimusten siirto sote- ja maakuntauudistuksessa ...

0.00 €

 

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite ...

0.00 €

 

Time for gender equality The European Charter for...

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015 ...

0.00 €

 

Päivystystarve ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden tehtävissä maakunnissa

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Valbarhet till landskapsfullmäktige Det första...

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Tulevaisuuden kunta. Acta nro 264 Tulevaisuuden...

30.00 €

 

Kelluvat kunnat. Acta nro 265 Reaaliaikainen...

20.00 €

 

Kelluvat kunnat. Acta nro 265 Reaaliaikainen...

0.00 €

 

Tulevaisuuden kunta. Acta nro 264 Tulevaisuuden...

0.00 €

 

Kommunförbundets program för EU-valet 2019 De...

0.00 €

 

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

0.00 €

 

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa ...

0.00 €

 

Järjestöt maakunnan kumppanina Opas on tarkoitettu...

0.00 €

 

Kunnanjohtajan virkojen kiinnostavuus 1996-2016 ...

0.00 €

 

Kuntavaalit, ehdokkaat ja valitut vuonna 2017 ...

0.00 €

 

REA-puntarikyselyn tulosraportti syksy 2016. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 12/2016

0.00 €

 

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2017

0.00 €