Tuotehaku

  

Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta. Acta nro 262

0.00 €

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusi ohjausjärjestelmä

0.00 €

 

Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus

0.00 €

 

Kuntoutusohjausnimikkeistö. Nomenklatur för rehabiliterinshandledning

0.00 €

 

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Kunnan konserniohje Tämän konserniohjeen tarkoitus...

0.00 €

 

Kuntatalous kohti 2020-lukua ...

0.00 €

 

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi Kuntien...

0.00 €

 

Liikennemerkkien käyttö kaduilla Tähän oppaan 2....

0.00 €

 

Opas jätehuollon omistajaohjaukseen Päättäjäopas...

0.00 €

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

0.00 €

 

Harkittua omistajuutta toimitiloihin. Päättäjäohje kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan

0.00 €

 

Harkittua omistajuutta toimitiloihin. Ohjeita kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

0.00 €

 

Korruptio ja eettisyys kunnassa Korruptio ja...

0.00 €

 

Danmarks modell En utredning om styrningen av...

0.00 €

 

Kommunekonomin mot 2020-talet Sakkunnigsynpunkter...

0.00 €

 

Förvaltningsstadga för kommunen ...

0.00 €

 

Korruption och etik i kommunen Korruption och etik...

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

20.00 €

 

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242 Arviointia...

0.00 €

 

Syytön, sankari vai konna? Tampereen toimintamallin arviointi. Acta nro 257

0.00 €

 

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

0.00 €

 

Vanhusten palveluketju uudistui Porvoossa - kotihoito keskiöön

0.00 €

 

Iäkkäiden ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen riskitekijät

0.00 €

 

Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018

0.00 €