Tuotehaku

  

Jätehuoltomääräysten laatiminen Opas kunnallisten...

0.00 €

 

Julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittäminen ...

0.00 €

 

Kaivutyöprosessin sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen

0.00 €

 

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja

0.00 €

 

Korruptio ja eettisyys kunnassa Korruptio ja...

0.00 €

 

Utarbetande av avfallshanteringsföreskrifter ...

0.00 €

 

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?

0.00 €

 

Korruption och etik i kommunen Korruption och etik...

0.00 €

 

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

0.00 €

 

Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta

0.00 €

 

Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av balansräkning ...

0.00 €

 

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018

0.00 €

 

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita

0.00 €