Tuotehaku

  

Kunnan konserniohje Tämän konserniohjeen tarkoitus...

0.00 €

 

Kunnan vuokratalojen omistajapoliittiset linjaukset

0.00 €

 

Harkittua omistajuutta toimitiloihin. Ohjeita kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan

0.00 €

 

Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153

0.00 €