Tuotehaku

  

<<< [1] [2]

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa

0.00 €

 

Vanhusten palveluketju uudistui Porvoossa - kotihoito keskiöön

0.00 €

 

Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta - ikääntyneet potilaat

0.00 €

 

Lyhennelmä julkaisusta Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta – ikääntyneet potilaat

0.00 €

 

Hoidon vaikuttavuuden ja sote-palveluiden käytön alueellinen vertaileminen

0.00 €

 

Kuolemaa edeltävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö ja kustannukset

0.00 €

 

Iäkkäiden muistisairaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset

0.00 €

 

Iäkkäiden ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen riskitekijät

0.00 €

 

Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu yhtenä tulevaisuuden kunnan menestystekijänä

0.00 €

 

Kuntien asiakaspalvelu 2018 Uutta kunnista...

0.00 €

 

Wellness city: hyvinvoinnista talouskasvua kaupunkeihin

0.00 €

 

Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen? ...

0.00 €

 

Innovaatiobarometri 2018 Uutta kunnista -julkaisu...

0.00 €

 

Kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käyttö 2019

0.00 €

 

Kokeilukulttuuri ja kokeilut innovaatiotoiminnan edistäjinä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2016-2018

0.00 €

 

Sote-uudistus - mistä uudistuksen hyödyt syntyvät? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 3/2015

0.00 €

 

Valtionosuudet teoriassa ja käytännössä. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2015

0.00 €

 

Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016

0.00 €

 

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2017

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2017

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

0.00 €

 

Kuntien moninaiset kuntakonsernit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2018

0.00 €

 

Terveyssosiaalityön nimikkeistö. Nomenklatur för socialarbete inom hälsovården

0.00 €

 

<<< [1] [2]