Tuotehaku

  

Kunnan talous kuntoon - mutta miten? Kuntatalouden...

0.00 €

 

Uusi talous - uudet haasteet. Euroopan unionin tietopohjainen talous ja Suomen kunnat

0.00 €

 

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

0.00 €

 

Kuntatalous kohti 2020-lukua ...

0.00 €

 

Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 17

0.00 €

 

Väärä signaali 2002. KuntaSuomi 2004 -talousanalyysi 2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 43

0.00 €

 

Talousjohtamisen kehityspolkuja. Tutkimus kuntien talousjohtamisesta 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 53. Acta nro 175

0.00 €

 

Wellness city: hyvinvoinnista talouskasvua kaupunkeihin

0.00 €

 

Konserniyhteisöjen taloussuhteet. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2018

0.00 €

 

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

0.00 €

 

Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa. Case päivähoito

0.00 €

 

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Kunnan konserniohje Tämän konserniohjeen tarkoitus...

0.00 €

 

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

0.00 €

 

Kuntien elinkeinopolitiikan resurssien kohdentuminen vuonna 2016

0.00 €

 

Kunnat innovaatioita edistämässä Tämä selvitys...

0.00 €

 

Paikallistalouden lähtökohdat ARTTU-tutkimuskunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 4

0.00 €

 

Hallinnon tukipalvelut kuntakonserneissa ...

0.00 €

 

Kehittyvä tarkastuslautakunta tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arvioijana

0.00 €

 

Parasta ennen. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 1

0.00 €

 

Muuttoliike ja sen taloudelliset vaikutukset KuntaSuomi 2004 -kunnissa. KuntaSuomi -tutkimuksia nro 30

0.00 €

 

Kriisikuntien kuntaliitokset ja ehdotukset niiden kehittämiseksi

0.00 €

 

Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -esiselvitys

0.00 €

 

Vihreästä taloudesta potkua kunnan elinvoimaan ...

0.00 €

 

Green economy boosts local viability A transition...

0.00 €

 

Kuntien rakennusvalvonnan hallintokysely 2017 ...

0.00 €

 

Päivystystarve ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden tehtävissä maakunnissa

0.00 €

 

Toimivat yhdyskunnat - elinvoimaa ja elämisen laatua

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2017

0.00 €

 

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2018

0.00 €

 

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2018

0.00 €

 

Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala ekonomin

0.00 €

 

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

0.00 €

 

Danmarks modell En utredning om styrningen av...

0.00 €

 

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

0.00 €

 

Kommunens ekonomi i balans - men hur? Den...

0.00 €

 

Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånare ...

0.00 €

 

Svensk stadspolitik Granskning enligt innehållet i...

0.00 €

 

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

0.00 €

 

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!

35.00 €

 

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille ...

48.00 €

 

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering ...

30.00 €

 

Kuntien tulevaisuus. Kunta-alan tulevaisuusbarometri 1999. Acta nro 102

0.00 €

 

Seutujen hyväksi - kuntien parhaaksi? Acta nro 146

0.00 €

 

Kunnallistalouden rytmihäiriö. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 39. Acta nro 152

0.00 €

 

Jatkuva kriisin pelko. Kunnallistalouden myötä- ja vastamäkeä 1990-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 52. Acta nro 174.

0.00 €

 

Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa? Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 3. Acta nro 218

0.00 €

 

Kaupunkipolitiikkaa edunsaajille? Acta nro 231 ...

0.00 €

 

Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. Acta nro 237

0.00 €

 

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242 Arviointia...

0.00 €

 

Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Acta nro 243

0.00 €

 

Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta. Acta nro 262

0.00 €

 

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

0.00 €

 

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta

0.00 €

 

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa ...

0.00 €

 

Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu yhtenä tulevaisuuden kunnan menestystekijänä

0.00 €

 

Talouden muuttuvat mekanismit julkishallinnossa ...

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Talouden kriisikuntakriteerien tarkastelu ARTTU-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 2/2015

0.00 €

 

Valtionosuudet teoriassa ja käytännössä. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2015

0.00 €

 

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa I. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 3/2016

0.00 €

 

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa II. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 4/2016

0.00 €

 

Kuntien moninaiset kuntakonsernit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2018

0.00 €

 

Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018

0.00 €

 

Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018

0.00 €