Tuotehaku

  

Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta 1997-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 47. Acta nro 167

0.00 €

 

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Visst hör du mig Siun sote – invånarinflytande i...

0.00 €

 

Räddarna i vardagen Kund- och användarorienterad...

0.00 €

 

ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus

0.00 €

 

Työelämän tulevat osaajat! Kuka maksaa viulut? Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvauksiin

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset 2009

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2009

0.00 €

 

Näkökulmia terveydenhuollon järjestämismalliin ja rahoitukseen

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2010

0.00 €

 

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset ja maksullisuus

0.00 €

 

Syöpäseulontapalvelujen hankinta Kansalliseen...

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2012

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset 2012

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013

0.00 €

 

Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2015

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2015

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2016

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2016

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2017

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2017

0.00 €

 

Terveydenhuollon laatuopas Tämä opas on...

0.00 €

 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2018

0.00 €

 

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2018

0.00 €

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen - Sote-järjestäjän työkalupakki

0.00 €

 

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö ...

0.00 €

 

Kehityskompassi. Työkalu sosiaali- ja terveysalan kehittäjille käyttäjäkeskeiseen palvelusuunnitteluun

0.00 €

 

Ytake. Kokeilusta seudullisiin yksiköihin. Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoimintakokeilun II vaiheen raportti

0.00 €

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusi ohjausjärjestelmä

0.00 €

 

Kunnasta maakuntaan - siirtymävaiheen järjestelyt ...

0.00 €

 

I hope you can hear me Experiences of residents’...

0.00 €

 

Arjen pelastajat Asiakas- ja käyttäjälähtöistä...

0.00 €

 

Raamit kaulassa. Rakenteet ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla

0.00 €

 

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 16

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa

0.00 €

 

Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille

0.00 €

 

Valitse keinot tavoitteiden mukaan! ...

0.00 €

 

Ympäristöterveys ja yhdyskunnat Opas on laadittu...

0.00 €

 

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

0.00 €

 

Viisaat päättäjät - terveemmät kuntalaiset ...

0.00 €

 

Ympäristöterveydenhuollon opas kuntapäättäjille ...

0.00 €

 

Päivystystarve ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden tehtävissä maakunnissa

0.00 €

 

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

0.00 €

 

Danmarks modell En utredning om styrningen av...

0.00 €

 

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

0.00 €

 

Arbetslivets framtida experter! Vem står för fiolerna? Synpunkter på utbildningsersättning inom social- och hälsovården

0.00 €

 

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

0.00 €

 

Tandvårdsuppgifter (A4L, vikt)

1.20 €

 

Hälsokort för barn under skolåldern (A6L)

2.30 €

 

Hälsokort/Health Card (A7, vikt)

0.90 €

 

Hälsovård, Skolåldern (A4)

0.90 €

 

Perusterveydenhuollon toimintamallit ja strategiset valinnat. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 29. Acta nro 138

0.00 €

 

Aikuisten mielenterveyspalvelut muutoksessa. MERTTU-tutkimuksen palvelukatsaus. Acta nro 187

0.00 €

 

Rakenteet muuttuvat - mihin suuntaan? Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 6. Acta nro 219

0.00 €

 

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko. Rahoituspoliittinen tutkimus väestön sairastamiseen perustuvasta ennakoinnista. Acta nro 225

0.00 €

 

Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen? ...

0.00 €

 

Hoidon vaikuttavuuden ja sote-palveluiden käytön alueellinen vertaileminen

0.00 €

 

Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu yhtenä tulevaisuuden kunnan menestystekijänä

0.00 €

 

Wellness city: hyvinvoinnista talouskasvua kaupunkeihin

0.00 €

 

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 1/2015

0.00 €

 

Sote-uudistus - mistä uudistuksen hyödyt syntyvät? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 3/2015

0.00 €

 

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2017

0.00 €

 

Terveyssosiaalityön nimikkeistö. Nomenklatur för socialarbete inom hälsovården

0.00 €

 

Apuvälinepalvelunimikkeistö. Nomenklatur för hjälpmedelsservice

0.00 €

 

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita

0.00 €