Tuotehaku

  

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta

0.00 €

 

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

0.00 €

 

Kuntasektorin käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri

0.00 €

 

Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Kuntasektorin MDM-viitearkkitehtuuri Tämä...

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Danmarks modell En utredning om styrningen av...

0.00 €

 

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2017

0.00 €

 

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita

0.00 €