Tuotehaku

  

Kehittyvät tilaaja-tuottajamallit suomalaisissa kaupungeissa

0.00 €

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusi ohjausjärjestelmä

0.00 €

 

Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta. Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita

0.00 €

 

Kuntainfran palveluiden tuotantotavat ...

0.00 €

 

Ulkoistaminen kunnissa. Acta nro 222 Oikeudellinen...

0.00 €

 

Kaupunginosan palvelujen järjestämisen vaihtoehdot. Acta nro 169

0.00 €

 

Manse mallillaan - Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot. Acta nro 211

0.00 €

 

Hybridiorganisaatioiden ja niiden konsernijohtamisen muotoutuminen. Acta nro 221

0.00 €

 

Paras palvelutuotanto - peruskunnasta peruskallioon? Acta nro 223

0.00 €

 

Tuotteistus ja kustannuslaskenta tilaaja-tuottajamallissa. Tuotekohtaisten kustannuslaskentamallien kehittäminen Tampereen kaupungin tuotantoyksikölle. Acta nro 190

0.00 €

 

Syytön, sankari vai konna? Tampereen toimintamallin arviointi. Acta nro 257

0.00 €