Tuotehaku

  

Kuntademokratian toimintatavat. Kuntien demokratiatilinpäätös. Teemavihko 2

0.00 €

 

Kuntalaisten kunta. Asukkaiden näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema 3

0.00 €

 

Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuri ...

0.00 €

 

Kuntatalous - monen muuttujan summa Julkaisuun on...

30.00 €

 

Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

0.00 €

 

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana

0.00 €