Tuotehaku

  

Tuottavuus osana tuloksellisuutta Julkisten...

0.00 €

 

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailun laajentaminen

0.00 €

 

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

0.00 €

 

Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat ...

0.00 €

 

Kunnat innovaatioita edistämässä Tämä selvitys...

0.00 €

 

Hyvinvointipalveluiden tuottavuuden mittaaminen. Tapaustutkimuksina Tampere ja Vantaa. Acta nro 220

0.00 €

 

Arvoverkkoa kokemassa - saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Acta nro 226

0.00 €

 

Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Acta nro 248

0.00 €