Tuotehaku

  

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2013

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014

0.00 €

 

Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Acta nro 260

0.00 €

 

Eettiset ongelmat kuntajohtajien työssä Uutta...

0.00 €

 

Kokeilukulttuuri ja kokeilut innovaatiotoiminnan edistäjinä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2016-2018

0.00 €

 

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 1/2016

0.00 €