Tuotehaku

  

Valtionosuudet teoriassa ja käytännössä. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2015

0.00 €

 

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Kuntatalous kohti 2020-lukua ...

0.00 €

 

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

0.00 €

 

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

0.00 €

 

Näkökulmia kunnallisesta itsehallinnosta Mitä on...

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV ...

0.00 €

 

Danmarks modell En utredning om styrningen av...

0.00 €

 

Kommunekonomin mot 2020-talet Sakkunnigsynpunkter...

0.00 €

 

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

0.00 €

 

Kuntatalous - monen muuttujan summa Julkaisuun on...

30.00 €

 

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering ...

30.00 €

 

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

25.00 €

 

Jatkuva kriisin pelko. Kunnallistalouden myötä- ja vastamäkeä 1990-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 52. Acta nro 174.

0.00 €

 

Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Acta nro 224

0.00 €

 

Institutionaalinen luottamus. Acta nro 236 Kuntien...

0.00 €

 

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242 Arviointia...

0.00 €

 

Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta. Acta nro 262

0.00 €

 

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018

0.00 €