Tuotehaku

  

Kuntayhteistyöllä paremmat rakennusvalvontapalvelut. Selvitys kuntayhteistyökokemuksista.

0.00 €

 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät. Tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhön

0.00 €

 

Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010

0.00 €

 

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. Suositus

0.00 €

 

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Kysely kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja luottamushenkilöille

0.00 €

 

Opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön

0.00 €

 

Paikallisyhdistykset kunta-areenalla. Voimavarat, edunvalvonta, palvelutuotanto ja yhteisöllisyyden ylläpito. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 45. Acta nro 164

0.00 €

 

Mervärde genom nätverk. Verktyg för effektivare nätverksarbete

0.00 €

 

Suomalaiset kaupungit kansainvälisinä toimijoina ...

0.00 €

 

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

0.00 €

 

Our goals for Finland’s Presidency of the Council of the EU 2019

0.00 €

 

Terveydenhuollon laatuopas Tämä opas on...

0.00 €

 

Tartu verkkoon. Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen

0.00 €

 

Kuntasektorin käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri

0.00 €

 

Hulevesiopas Hulevesien hallinta kuuluu niin...

0.00 €

 

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

0.00 €

 

Rakennusvalvonnan alueellistaminen - väliraportti ...

0.00 €

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Selvitys...

0.00 €

 

Rakennusvalvonnan alueellistaminen. Arvio hyödyistä ja haitoista

0.00 €

 

Opas ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen

0.00 €

 

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

0.00 €

 

Kaivutyöprosessin sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen

0.00 €

 

Ympäristöterveydenhuollon opas kuntapäättäjille ...

0.00 €

 

Kuntien rakennusvalvonnan hallintokysely 2017 ...

0.00 €

 

Pelastuslaitosten valvonnan aapinen Tämän oppaan...

0.00 €

 

Kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta ...

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Korruptio ja eettisyys kunnassa Korruptio ja...

0.00 €

 

Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter. Stöd för prioritering av uppgifter och kommunsamarbete

0.00 €

 

Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. Rekommendation

0.00 €

 

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

0.00 €

 

Förvaltningsstadga för kommunen ...

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Korruption och etik i kommunen Korruption och etik...

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

20.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

18.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen, pdf-julkaisu

15.00 €

 

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

0.00 €