Opetus ja kulttuuri

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IIIKulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2013
2014. ISBN 978-952-293-248-8
Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IVKulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2016
2018. ISBN 978-952-293-580-9
Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 2007

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 2007
Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010Raportin on tuottanut Suomen Kuntaliitto yhdessä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen ja 25 kunnan kanssa. Kustannustiedot perustuvat kuntien kyseisen vuoden tilinpäätöksiin. Edellinen vastaava selvitys tehtiin vuoden 2007 tietojen pohjalta; silloin mukana oli 23 kuntaa. Nyt valmistuneessa raportissa on myös voitu peilata kolmen vuoden aikana tapahtunutta kehitystä.
2012. ISBN 978-952-213-839-2
Laadunhallinta opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, pdf-julkaisu

Laadunhallinta opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, pdf-julkaisuKuntaliiton opetustoimen laadunhallintaan liittyvässä hankkeessa selvitettiin erilaisten laadunhallintamallien soveltuvuutta laadun arviointiin.
2010. ISBN 978-952-213-682-4

Hinta 20.00 €

 


Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina

Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoinaSuomalaiset tutkijat kirjoittavat tässä kirjassa lasten, nuorten ja aikuisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa, seurakunnassa, järjestöissä ja erilaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä.
2002. ISBN 952-213-054-0
Lukiokoulutuksen palvelurakenteiden kehittäminen

Lukiokoulutuksen palvelurakenteiden kehittäminenKuntaliitossa kesällä 2007 käynnistetyn lukiopalveluiden palvelurakenteiden kehittämishankkeen tavoitteena oli muodostaa kuva kuntien välisen verkostoitumisen, sopimusyhteistyön ja isäntäkuntamallilla toimimisen lainsäädännöllisistä perusteista sekä nykytilasta.
2008. ISBN 978-952-213-332-8
Nuorisotakuu - uusi tapa toimia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimiaKunnille suunnatun kyselyn tuloksia.
2013. ISBN 978-952-293-046-0
Nuorisotakuu 2015 - seurantakyselyn tuloksia

Nuorisotakuu 2015 - seurantakyselyn tuloksiaKunnille suunnatun kyselyn tuloksia
2015. ISBN 978-952-293-285-3
Opettajat yrityksiin -käsikirja

Opettajat yrityksiin -käsikirjaSuomen Kuntaliiton ja Taloudellisen Tiedotustoimiston yhteisessä julkaisussa painotetaan opettajien elinkeinoelämän tuntemuksen ja yritystietouden tarvetta.
2006. ISBN 952-213-096-6
Opetus- ja kulttuuripalvelujen erilaisia yhteistyöratkaisuja ja hallintomalleja

Opetus- ja kulttuuripalvelujen erilaisia yhteistyöratkaisuja ja hallintomalleja
Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa

Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassaTässä kehittämisaloitteessa tutkimme opiskeluhuollon toteuttamismahdollisuuksia maakunta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.
2017. ISBN 978-952-293-494-9
Oppimistiloja ja rajanylityksiä. KARTUKE-tutkimus- ja kehittämisohjelman arviointi oppimis- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta. Acta nro 185

Oppimistiloja ja rajanylityksiä. KARTUKE-tutkimus- ja kehittämisohjelman arviointi oppimis- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta. Acta nro 185KARTUKE on vuosina 2002-2004 toteutettu tutkimus- ja kehittämisohjelma, jonka pääteemana on ollut kuntien tuloksellisuusarvioinnin kehittäminen.
2006. ISBN 978-952-213-724-1
Panosta hyvinvointiin - se kannattaa!

Panosta hyvinvointiin - se kannattaa!Suomen Kuntaliiton kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut järjestivät yhteisen seminaarin Panosta hyvinvointiin – se kannattaa! 10.9.2015 Kuntamarkkinoilla.
2016
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2013

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2013Raportin aineisto perustuu Kuntaliiton yhdessä kuntien kanssa ylläpitämään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokantaan (Kouluikkuna).
2014. ISBN 978-952-293-253-2
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014Raportin aineisto perustuu Kuntaliiton yhdessä kuntien kanssa ylläpitämään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokantaan (Kouluikkuna).
2016. ISBN 978-952-293-367-6
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2015

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2015Raportin aineisto ja vertailutiedot perustuvat Kuntaliiton yhdessä kuntien kanssa ylläpitämään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailutietokantaan (Kouluikkuna).
2017. ISBN 978-952-293-485-7
Sivistyksen suunta 2025 – Riktlinjer för bildningen 2025

Sivistyksen suunta 2025 – Riktlinjer för bildningen 2025Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma – Kommunförbundets bildningspolitiska program
Asiakirjassa linjataan Kuntaliiton keskeisiä tavoitteita koulutus- ja kulttuuripolitiikassa vuoteen 2025.
2015. ISBN 978-952-293-264-8
Strateginen johtaminen kuntien opetustoimessa. Acta nro 249

Strateginen johtaminen kuntien opetustoimessa. Acta nro 249Tutkimus on toteutettu vuosina 2011-2012 kuudessa suomalaisessa kunnassa.
2013. ISBN 978-952-293-030-9
Tampereen kaupunkiseudun toisen asteen koulutuksen jatkoselvitys

Tampereen kaupunkiseudun toisen asteen koulutuksen jatkoselvitysTampereen kaupunkiseudun toisen asteen koulutuksen jatkoselvityksessä tarkastellaan Tampereen kaupunkiseudun toisen asteen koulutuksen ylläpitäjäverkon kokoamista vaihtoehtoisina malleina kuntayhtymämalli, isäntäkuntamalli, osakeyhtiömalli sekä peruskuntiin pohjautuva toiminnallinen verkostomalli.
2011. ISBN 978-952-213-763-0