Else-julkaisut

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus. Elderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing (ELSE). Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön ELSE-julkaisusarjassa julkaistaan projektin tuloksia ja ajankohtaisia kirjoituksia ikääntyneen väestön palveluista. Julkaisusarja antaa kuntien päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja kaikille iäkkäiden ihmisten palveluista kiinnostuneille tuoretta tietoa kuntien vanhuspalveluista ja edistää hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä.

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessaIkääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 5.
2015. ISBN 978-952-293-334-8
Hoidon vaikuttavuuden ja sote-palveluiden käytön alueellinen vertaileminen

Hoidon vaikuttavuuden ja sote-palveluiden käytön alueellinen vertaileminenEsimerkkinä iäkkäät muistisairaat, lonkkamurtuma- ja eteisvärinäpotilaat sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastoja käyttäneet

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 9.
2018. ISBN 978-952-293-582-3
Hoivakodin kulttuuria muuttamassa

Hoivakodin kulttuuria muuttamassaA-studion Hoivakoti kuntoon -sarja kulttuurisen muutoksen esittäjänä.
Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 4.
2015. ISBN 978-952-293-321-8
Iäkkäiden muistisairaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset

Iäkkäiden muistisairaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannuksetIkääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 11.
2019. ISBN 978-952-293-640-0
Iäkkäiden ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen riskitekijät

Iäkkäiden ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen riskitekijätIkääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 12.
2019. ISBN 978-952-293-639-4
Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä

Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä70 vuotta täyttäneiden tamperelaisten päivystyskäynnit vuosina 2011-2012. Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 3.
2014. ISBN 978-952-293-250-1
Kuolemaa edeltävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö ja kustannukset

Kuolemaa edeltävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö ja kustannuksetEsimerkkinä suuret kaupungit.

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 10
2018. ISBN 978-952-293-630-1
Lyhennelmä julkaisusta Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta – ikääntyneet potilaat

Lyhennelmä julkaisusta Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta – ikääntyneet potilaatHuomio potilasohjaukseen auttaa hallitsemaan ikäihmisten päivystyshoidon kysyntää.
2017
Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen?

Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen?Laadullinen tutkimus kotona asuvien ikäihmisten päivystykseen lähtemispäätökseen vaikuttavista tekijöistä.
Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 2.
2014. ISBN 978-952-293-235-8
Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 1.
2014. ISBN 978-952-293-218-1
Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta - ikääntyneet potilaat

Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta - ikääntyneet potilaatIkääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 8.
2017. ISBN 978-952-293-496-3
Rekistereistä tietoa vanhuspalvelujen johtamiseen?

Rekistereistä tietoa vanhuspalvelujen johtamiseen?Ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön arviointi rekisteriaineistoja hyödyntämällä. Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 6.
2016. ISBN 978-952-293-364-5
Vanhusten palveluketju uudistui Porvoossa - kotihoito keskiöön

Vanhusten palveluketju uudistui Porvoossa - kotihoito keskiöönIkääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 7.
2016. ISBN 978-952-293-457-4