Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä. Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä. Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaanKuntien ja yksityisen sektorin toimijoiden välinen yhteistyö kaavoituksessa ja kaavan toteuttamisessa on lisääntynyt merkittävästi.
2008. ISBN 978-952-213-422-6
Julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittäminen

Julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittäminenVesihuoltolain (VHL) ja Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen myötä kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueilla siirtyi kunnille.
2015. ISBN 978-952-293-356-0
Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta. Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita

Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta. Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioitaKäsikirja on laadittu jätehuollon järjestämisestä ja omistajaohjauksesta vastuullisille kunnille työkaluksi ja päätösten teon pohjaksi. Siihen on koottu kokemuksia, tutkimustietoa ja muistilistoja jätehuoltoa järjestettäessä ja omistajapolitiikkaa linjattaessa huomioon otettavista asioista.
2006. ISBN 952-213-125-3
Jätehuoltomääräysten laatiminen

Jätehuoltomääräysten laatiminenOpas kunnallisten jätehuoltomääräysten valmistelijoille ja päättäjille.
2014. ISBN 978-952-293-236-5
Kaavoitus kunnissa. Kuntaliiton kysely 2010.

Kaavoitus kunnissa. Kuntaliiton kysely 2010.Kuntaliitto toteutti vuoden 2010 alussa kyselyn, joka oli osoitettu kuntien kaavoituksesta vastaaville.
2010. ISBN 978-952-213-666-4
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminenJulkaisu auttaa kuntia valmistelemaan omat käytäntönsä yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaamiseen ja niitä koskevien taksojen ja maksujen määräämiseen.
2006. ISBN 978-952-293-339-3
Kaivutyöprosessin sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen

Kaivutyöprosessin sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminenKyselytutkimus ja toimenpide-ehdotukset
2017. ISBN 978-952-293-503-8
Katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpitosuunnitelman ohje

Katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpitosuunnitelman ohjeTavoitteena on kehittää katujen ylläpitoa suunnitelmallisemmaksi toiminnaksi osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Tämä voi tapahtua ylläpitosuunnitelman laatimisella ja sen käsittelyllä kunnan päättävissä elimissä.
2008. ISBN 978-952-213-354-0
Katujen korjausvelan laskennan kehittäminen

Katujen korjausvelan laskennan kehittäminenTämän hankkeen tavoitteena oli kehittää katujen korjausvelan laskennassa käytettäviä kuntomalleja sekä parantaa edellisessä yhteishankkeessa tehdyn korjausvelkalaskimen käytettävyyttä ja päivittää laskimen hintataso vastaamaan paremmin nykypäivän hintatasoa.
2017. ISBN 978-952-293-490-1
Kaupunki-infran ylläpidon palveluiden tuotteistus

Kaupunki-infran ylläpidon palveluiden tuotteistusTurun pilotin tavoitteena oli luoda valtakunnalliseen käyttöön soveltuva innovatiivinen yleisten alueiden ylläpidon tuotteistusmalli ja kustannusten vertailun rakennemalli.
2015. ISBN 978-952-293-332-4
Kaupunkiseutujen yhteistyön tilan arviointi 2015

Kaupunkiseutujen yhteistyön tilan arviointi 2015Tässä raportissa esitetään arvio kaupunkiseutujen kuntien yhteistyöstä maankäyttö-, asumis- ja liikenne- eli MAL-asioissa.
2015. ISBN 978-952-293-337-9
Kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta

Kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda katsaus katuverkolla tehtävän automaattivalvonnan liikenneturvallisuusvaikutuksiin ja selvittää eri osapuolten kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta Suomessa.
2019. ISBN 978-952-293-636-3
Kommuntekniken tryggar grunden också i framtiden

Kommuntekniken tryggar grunden också i framtidenHär sammanfattas de utmaningar som bland andra kommuntekniken och långsiktsplaneringen måste anta i framtiden. Exempel beskriver hur några kommuner tacklar problemen.
2010. ISBN 978-952-213-716-6
Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008Ohje rakentuu useampivuotisen puitesopimuksen kilpailuttamiseen konelajeittain.
2008. ISBN 978-952-213-405-9
Konsultin käyttö kaavoituksessa

Konsultin käyttö kaavoituksessaOppaassa käsitellään kaavoituksen, ensisijaisesti yleiskaavan laadintaan liittyvän suunnittelupalvelun hankintaa.
2008. ISBN 978-952-213-424-0
Korjausvelan laskentaperiaatteiden määrityshanke

Korjausvelan laskentaperiaatteiden määrityshankeHankkeen tavoitteina oli laskennan periaatteiden määrittäminen ja laskentaohjeen tuottaminen. Päällimmäisenä tavoitteena oli tehdä ohjeistus siten, että se soveltuisi etenkin suurien omaisuusmäärien korjausvelan määrän arvioimiseen.
2014. ISBN 978-952-293-207-5
Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa

Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissaRaportissa selvitetään nykytilanne ja tuodaan esille parannusehdotuksia.
2006. ISBN 952-213-111-3
Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005

Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005Tilannevertailu vuoden 2000 kosteus- ja homeongelmatilanteeseen.
2006. ISBN 952-213-109-1
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 B

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 BYhdyskuntatekniikkaa ja yhdyskuntarakentamista koskevat palvelut sekä kunnallinen liiketoiminta näissä palveluissa ja pelastustoimi.
2013. ISBN 978-952-293-019-4
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristönsuojelu 15

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristönsuojelu 15Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-848-4