Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa

Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossaLiikennevirasto ja Suomen Kuntaliitto ovat ajantasaistaneet vuodelta 2001 olevan suosituksen yleisten teiden tienpidon kustannusjaosta kuntien ja valtion kesken.
2010. ISBN 978-952-213-665-7
Kunnan osallistuminen valtion tienpitoon vuosina 2011-2013

Kunnan osallistuminen valtion tienpitoon vuosina 2011-2013Raportti kyselytutkimuksen tuloksista
2015. ISBN 978-952-293-287-7
Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus

Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositusAjantasaisen osoitetiedon merkitys osana tietoyhteiskuntakehitystä sekä yhteiskunnan toiminnassa yleensä, on edelleen kasvamassa.
2006. ISBN 952-213-171-7
Kunnan vuokratalojen omistajapoliittiset linjaukset

Kunnan vuokratalojen omistajapoliittiset linjauksetJulkaisu on tarkoitettu apuvälineeksi ja tausta-aineistoksi kunnissa käytävää vuokratalojen omistajapoliittista keskustelua ja omistajapoliittisten periaatteiden määrittelyä varten.
2008. ISBN 978-952-213-363-2
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen opas luottamushenkilöille

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen opas luottamushenkilöilleOpas on tarkoitettu kunnassa ympäristönsuojeluasioita hoitavan toimielimen jäsenten käsikirjaksi.
2018. ISBN 978-952-293-584-7
Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille

Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöilleYmpäristöterveydenhuollon tavoitteena on lainsäädännön avulla turvata kaikille kuntalaisille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön.
2013. ISBN 978-952-293-063-7
Kunnat ja ilmastonmuutos

Kunnat ja ilmastonmuutosKasvihuonekaasujen vähentämisen merkitystä
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole vaikea
ymmärtää. Toteuttaminen on kuitenkin vaikeaa. Ilmastonmuutoksen hillintä on maailmanlaajuista toimintaa, jossa Suomessa kuntasektorilla on tärkeä vastuu.
2007
Kunta ja pilaantunut maaperä

Kunta ja pilaantunut maaperäSuomen Kuntaliiton, ympäristöministeriön sekä yhdeksän kunnan yhdessä tekemässä oppaassa esitellään kuntien kannalta keskeisiä toimintamalleja pilaantuneen maaperän puhdistushankkeissa.
2002. ISBN 952-213-140-7
Kuntatekniikka turvaa perusasiat myös tulevaisuudessa

Kuntatekniikka turvaa perusasiat myös tulevaisuudessaJulkaisussa on tiiviisti kuvattu haasteita, joihin muun muassa kuntatekniikan ja pitkäjänteisen suunnittelun keinoin on tulevaisuudessa vastattava. Esimerkein on kuvattu, miten kunnissa on löydetty ratkaisuja näihin haasteisiin.
2010. ISBN 978-952-213-715-9
Kuntayhteistyöllä paremmat rakennusvalvontapalvelut. Selvitys kuntayhteistyökokemuksista.

Kuntayhteistyöllä paremmat rakennusvalvontapalvelut. Selvitys kuntayhteistyökokemuksista.
Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015Strategioista käytäntöön.
Tässä selvityksessä on kartoitettu mitä konkreettisia toimia kunnissa ja maakunnissa on saatu aikaan. Selvitys tarjoaa myös suosituksia kuntien ja maakuntien ilmastotyön jatkolle.
2015. ISBN 978-952-293-335-5
Kuntien ja valtion välinen vastuiden ja vallan jako yhdyskuntapolitiikassa

Kuntien ja valtion välinen vastuiden ja vallan jako yhdyskuntapolitiikassaRaportissa nostetaan keskusteluun useita kaupunkiseutuihin liittyviä teemoja; mukaan lukien kuntien välinen eriytyminen ja valtion kaupunkiseutupolitiikan ohuus.
2016. ISBN 978-952-293-424-6
Kuntien kiinteistönhoidon ja -huollon arviointi ja kehittäminen

Kuntien kiinteistönhoidon ja -huollon arviointi ja kehittäminenValtakunnallisen kyselytutkimuksen tulokset
2017. ISBN 978-952-293-468-0
Kuntien rakennusvalvonnan hallintokysely 2017

Kuntien rakennusvalvonnan hallintokysely 2017Kysely rakennusvalvonnan hallinnon nykytilasta kuntien johtaville rakennustarkastajille.
2018. ISBN 978-952-293-583-0
Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS)

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS)Palveluiden tuotteistaminen on yksi askel kohti teknisten palveluiden tuottavuuden parantamista. OPUS-hankekokonaisuus käynnistyi maaliskuussa 2013, pohjautuen KEHTO-foorumin aloitteeseen.
2015. ISBN 978-952-293-331-7
Kuntien ympäristönsuojeluhallinto. Kysely 1.1.2005

Kuntien ympäristönsuojeluhallinto. Kysely 1.1.2005Kysely kuntien ympäristöhallinnosta tehtiin keväällä 2005. Kyselyssä on pyritty vertaamaan kunnissa tapahtunutta muutosta vuosina 1996, 2001, 2005.
2006. ISBN 952-213-076-1
Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudetSelvityksessä kartoitetaan tällä hetkellä voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten kokonaisuus: kuinka laajasti ne ovat kunnissa käytössä, millaisia määräyksiä on annettu ja kuinka ne vastaavat kuntien tarpeita ympäristönsuojelussa. Selvityksen toisena tutkimustehtävänä on pohtia määräysten käytön laajentamisen tarjoamia mahdollisuuksia keventää ympäristönsuojelun hallintoa, mahdollisesti siirtämällä painopistettä lupamenettelystä normisääntelyyn.
2014. ISBN 978-952-293-208-2
Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009Tämä on yhteenveto kyselystä kuntien ympäristöhallinnosta, joka tehtiin tammikuussa 2009 tavoitteena saada mahdollisimman kattavasti tietoa ympäristöhallinnon nykytilanteesta tukemaan mm. Kuntaliiton edunvalvonta- ja kehittämistyötä.
2010. ISBN 978-952-213-669-5
Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2013

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2013Kysely tehtiin alkuvuodesta 2013 tavoitteena saada kattavasti tietoa kuntien ympäristöhallinnon nykytilasta.
2013. ISBN 978-952-293-094-1
Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017Suomen Kuntaliitto lähetti keväällä 2017 kyselyn ympäristönsuojelun hallinnon nykytilasta kuntien ympäristönsuojelun johtaville asiantuntijoille.
2018. ISBN ISBN 978-952-293-588-5