Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Opas ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen

Opas ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseenOppaan liitteinä ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan malli, maksutaulukkoesimerkki, jossa on esitetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistaviksi kuuluvat asiat sekä listaus toimenpiteistä, joista ei voi periä maksua.
2015. ISBN 978-952-293-345-4
Pelastuslaitosten palontutkinnan käsikirja

Pelastuslaitosten palontutkinnan käsikirjaPelastuslaitosten palontutkinnasta tehtyjen selvitysten mukaan palontutkinnan järjestelyt ja käytännön toteutustavat sekä tutkijoiden osaaminen vaihtelevat huomattavasti eri pelastuslaitoksissa.
2014. ISBN 978-952-293-101-6
Pelastuslaitosten valvonnan aapinen

Pelastuslaitosten valvonnan aapinenTämän oppaan tavoite on edesauttaa pelastuslaitosten suorittaman valvonnan tehokasta ja yhdenmukaista toteuttamista sekä tukea käytännön valvontatyötä.
2018. ISBN 978-952-293-596-0
Päivystystarve ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden tehtävissä maakunnissa

Päivystystarve ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden tehtävissä maakunnissaSelvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.
2018. ISBN 978-952-293-602-8
Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa

Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissaVTT:n tekemällä mallilla voidaan arvioida eri rakennusryhmien peruskorjaustarvetta 5-10 vuoden päähän.
2006. ISBN 952-213-112-1
Rakennusvalvonnan alueellistaminen - väliraportti

Rakennusvalvonnan alueellistaminen - väliraporttiRakennustarkastajille osoitetun kyselyn tulokset
2014. ISBN 978-952-293-290-3
Rakennusvalvonnan alueellistaminen. Arvio hyödyistä ja haitoista

Rakennusvalvonnan alueellistaminen. Arvio hyödyistä ja haitoistaTästä selvityksestä käy ilmi, että alueellistamisella on vaikutuksia, ei pelkästään rakennusvalvontaan, vaan myös muihin kuntien toimintoihin ja itsehallintoon.
2015. ISBN 978-952-293-267-9
Rakennusvalvontapalvelujen järjestäminen ja vahvistaminen

Rakennusvalvontapalvelujen järjestäminen ja vahvistaminenSelvityksen kohteena ovat 1.1.2009 toteutuneet Salon, Hämeenlinnan ja Kouvolan seutujen kuntajakomuutokset ja miten 22 kuntaa yhteen sovitti omat rakennusvalvontapalvelunsa.
2010. ISBN 978-952-213-612-1
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. Suositus

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012. SuositusKuntaliitto on uudistanut kunnan rakennusvalvontataksan mallipohjan. Uuden suosituksen 2012 rakenne on käytännönläheinen. Taksan pykäliä on karsittu ja sen rakennetta on lyhennetty. Suosituksen maksuperusteet tukevat maksujen määräämistä aikaisempaa laajemmin kustannuksia vastaavina. Kuntaliitto ei anna suosituksia maksujen euromääristä.
2012. ISBN 978-952-213-845-3
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät. Tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhön

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät. Tukea tehtävien priorisointiin ja kuntayhteistyöhönKuntien muuttuvat toimintaympäristöt edellyttävät rakennusvalvonnan tehtävien arviointia.
2007. ISBN 978-952-213-214-7
Selvitys kuntien ilmastotyöstä

Selvitys kuntien ilmastotyöstäKuntaliitto lähetti syksyn 2011 aikana kuntiin kyselyn kuntien ilmastotyöstä. Selvitys on laadittu pääosin kyselyyn pohjautuen. Lisäksi selvityksessä on käytetty aiemmin kerättyä tietoja kunnista. Tämä selvitys esittelee, mitä konkreettisia toimia viime vuosien kiivas ilmastostrategioiden laadinta kunnissa on saanut aikaan. Selvityksessä pyritään antamaan kuva kuntien ilmastotyön nykytilanteesta.
2012. ISBN 978-952-213-892-7
Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010

Selvitys kuntien rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010Kuntien rakennusvalvontaviranomaisen taksojen hinnoittelu ja rakennuslupamaksuja 2010. Selvitys tuo esille taksojen hinnoitteluerot kunnittain ja alueittain sekä taksojen kehittämisehdotuksia.
2011. ISBN 978-952-213-704-3
Sisäilmasto ja energiatehokkuus SE 5 -projekti

Sisäilmasto ja energiatehokkuus SE 5 -projektiSisäilmaston hyvän laadun ja energiatehokkuuden parantamisen yhdistävää tutkimustoimintaa ja sen myötä alan kirjallisuutta on suhteellisen vähän. Kunnissa tarvitaan kuitenkin yhteistä näkemystä erityisesti ylläpidossa, mutta myös rakennustoiminnassa. Tähän tiedon vajeeseen vastaamiseksi toteutettiin kirjallisuus- ja kehittämistarveselvitys vuonna 2014.
2015. ISBN 978-952-293-336-2
Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässäSisäisen vuokran tarkoitus on kohdistaa kunnan tai kuntayhtymän sisällä kiinteistöjen käytöstä ja omistamisesta aiheutuneet kustannukset toimitilojen käyttäjille.
2009
Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. Ohje toimintatavoista sisäympäristöongelmia hoitaville ryhmille ja henkilöille

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. Ohje toimintatavoista sisäympäristöongelmia hoitaville ryhmille ja henkilöilleTyöterveyslaitos, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio ja Suomen Kuntaliitto ovat työstäneet päättyvässä yhteistyöhankkeessaan toimintaohjeen kunnille sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi kuntien rakennuksissa.
2010. ISBN 978-952-213-624-4
Sujuvampi arki ikääntyvälle. Yhdyskuntien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito

Sujuvampi arki ikääntyvälle. Yhdyskuntien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpitoOma koti, asuinalue, lähipalvelut ja liikenneyhteydet ovat tärkeä osa
jokapäiväistä elämää ja muodostavat perustan myös ikääntyvien itsenäiselle
selviytymiselle. Väestön ikääntyessä koko elinympäristöä kannattaa kehittää esteettömäksi. Oppaan tarkoituksena on herättää eri alojen toimijat huomaamaan omat mahdollisuutensa vaikuttaa ikäihmisille paremmin sopivan ympäristön luomiseen.
2004. ISBN 978-952-293-221-1
Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta
Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnilleVirva-hankkeen väliraportti. Hankkeen tarkoituksena on esittää ratkaisumalleja ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaammaksi organisoimiseksi.
2016. ISBN 978-952-293-366-9
Sähköautojen julkiset latauspisteet. Selvitys ja suosituksia

Sähköautojen julkiset latauspisteet. Selvitys ja suosituksiaTämä selvitys ja sen esille nostamat esimerkit auttavat kuntia luomaan mahdollisimman kevyitä yhden luukun menettelyitä sähköisen liikenteen latausverkon kehittymiseen.
2015. ISBN 978-952-293-288-4
Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessäPäättäjille suunnatussa julkaisussa kerrotaan, miten kunta voi tuottaa kuntalaisille toimivan ja turvallisen elinympäristön, joka on samalla taloudellisesti mahdollinen. Julkaisussa korostetaan maankäytön, liikenteen ja palvelujen ratkaisujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja kerrotaan mihin asioihin erilaisissa päätöksentekotilanteissa on syytä kiinnittää huomiota, jotta yhteensovittamisessa onnistutaan.
2014. ISBN 978-952-293-178-8