Työmarkkina-asiat

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmääKuntapäättäjillä ja kuntakonsernien johdolla on haasteena tulevina vuosina palvelujen turvaaminen kuntalaisille, osaavan työvoiman saatavuus ja talouden tasapainon hallinta. Julkiset palvelut ja sen myötä myös kuntatyö ovat merkittävien muutosten edessä. Julkaisussa esitetään toimenpiteitä uuden henkilöstön rekrytoimiseksi, nykyisen henkilöstön työssä jatkamisen edistämiseksi sekä henkilöstöjohtamisen, tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.
2012. ISBN 978-952-213-906-1
Kuntatyö 2010. Kuntatalouden kehitysarvio vuoteen 2011

Kuntatyö 2010. Kuntatalouden kehitysarvio vuoteen 2011Julkaisussa esitetään Suomen Kuntaliitossa keväällä 2005 laadittu arvio kuntien ja kuntayhtymien talouden kehityksestä vuoteen 2011.
2005. ISBN 952-213-007-9
Kuntatyö 2010. Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi. Kuntajohdon tietopaketti

Kuntatyö 2010. Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi. Kuntajohdon tietopakettiTähän tietopakettiin on koottu konkreettisia toimenpiteitä, joita toteuttamalla kunnat ja kuntayhtymät voivat itse ryhtyä parantamaan kilpailukykyään työnantajina.
2003. ISBN 951-755-998-4