Blanketter

Allmän medicin, Journal för specialområde ALL (A4)

Hinta 0.90 €

 


Ansökan för samlingslokal (A4)

Blankett för att ansöka om godkännande av samlingslokal.(MBF 54 §)
1988

Hinta 0.60 €

 


Ansökan och beslut, Hemvårdsstöd för barn (A4)

Hinta 0.68 €

 


Ansökan om äktenskapsskillnad (A4)

Blankett för att ansöka om äktenskapsskillnad. Ansökan om skilsmässa görs till tingsrätten i endera makens hemkommun.
1994

Hinta 0.48 €

 


Ansökan till hälsovårdsnämnden om rehabilitering av frontveteraner och beslut (A5L)

Hinta 0.90 €

 


Ansökan, Avgöranden som gäller planeringsbehov/Undantag (A4)

Blankett för avgörande som gäller planeringsbehov (137 § MarkByggL) eller undantag (171-174 § MarkByggL).
2000

Hinta 1.20 €

 


Ansökan. Kommunens understöd till förening

Blanketten kan användas av förening eller grupp för ansökan om understöd från kommunen för sin verksamhet eller för ett visst projekt. Kolla med din kommun om aktuella understöd!

 

 


Ansökan/Anmälan, Ansvarig arbetsledare (A4)

Blankett för att ansöka om rätt att verka som ansvarig arbetsledare. Fungerar också som anmälan.
2003

Hinta 0.60 €

 


Ansökan/Meddelande/Beslut, Lärares tjänstledighet (A4)

Ansökan/Meddelande/Beslut, Lärares tjänstledighet,
2003

Hinta 0.43 €

 


Arbets- och jourschema för tandläkare vid hälsovårdscentral (A4)

Hinta 0.60 €

 


Arbetsrapport, Tillsvidare antagen avbytare, block

Hinta 4.50 €

 


Arbetsstidsschema för periodarbete (färg)

Flerfärg (A4)
2004

Hinta 2.00 €

 


Arbetstidsschema för periodarbete

Svartvit (A4)
2003

Hinta 2.00 €

 


Avtal för företagshälsovård

Hinta 1.20 €

 


Avtal om stöd för närståendevård

Hinta 1.20 €

 


Barndagvårdsavtal (A4)

Hinta 1.20 €

 


Besvärsanvisning, Kommunalbesvär (A4)

Kommunstyrelsens/nämnds beslut
2003

Hinta 0.46 €

 


Besvärsförbud, Rättelseyrkande/Kommunalbesvär (A4)

Hinta 0.23 €

 


Blodtryckskort

Hinta 0.90 €

 


Byggnadsnämndens meddelande (A4)

Hinta 0.20 €