E-Julkaisut

Tasa-arvo kuntien toiminnassa

Tasa-arvo kuntien toiminnassaRaportissa kartoitetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkemyksiä ja kokemuksia tasa-arvon merkityksestä kuntien toiminnassa. Raportti pohjautuu Kuntaliiton kyselyyn, jolla pyrittiin saamaan tietoa siitä, miten ja millä osa-alueilla toiminnallinen tasa-arvo on edennyt kunnissa ja toisaalta niistä esteistä, joita tasa-arvon etenemisessä voi olla.
2012. ISBN 978-952-293-000-2
Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälleTasa-arvo on tärkeä osa kuntapolitiikkaa. Kuntien päättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa kuntalaisten arkielämän sujumiseen ja tasa-arvon toteutumiseen, ja siksi tasa-arvokysymysten tunteminen on tärkeä osa luottamushenkilön osaamista.
2014. ISBN 978-952-293-215-0
Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018

Tavoitteet kuntakonsernin kokonaisedun osoittajana. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018

ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2018
2018
Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessäPäättäjille suunnatussa julkaisussa kerrotaan, miten kunta voi tuottaa kuntalaisille toimivan ja turvallisen elinympäristön, joka on samalla taloudellisesti mahdollinen. Julkaisussa korostetaan maankäytön, liikenteen ja palvelujen ratkaisujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja kerrotaan mihin asioihin erilaisissa päätöksentekotilanteissa on syytä kiinnittää huomiota, jotta yhteensovittamisessa onnistutaan.
2014. ISBN 978-952-293-178-8
Tehtävänä tulevaisuus

Tehtävänä tulevaisuusTutkimus seutukaupunkien ulottuvuuksista ja proaktiivisista johtamiskeinoista.
2017. ISBN 978-952-293-474-1
Terveydenhuollon laatuopas

Terveydenhuollon laatuopasOpas on tarkoitettu kliinistä työtä johtaville ja kehittäville henkilöille. Sen tavoitteena on toimia käytännönläheisenä ohjeistuksena potilashoidon laadun parantamisessa.
2011. ISBN 978-952-213-769-2
Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko. Rahoituspoliittinen tutkimus väestön sairastamiseen perustuvasta ennakoinnista. Acta nro 225

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko. Rahoituspoliittinen tutkimus väestön sairastamiseen perustuvasta ennakoinnista. Acta nro 225Tutkimus on rahoituspoliittinen arvio siitä, kuinka hyvin suomalainen nykyiseen kuntarahoitukseen perustuva rahoitusmalli mahdollistaa väestön odotettavissa olevaan sairastamiseen perustuvan rahoituksen suunnittelun.
2011. ISBN 978-952-213-728-9
The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspective

The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspectiveThe summary report provides a compact picture of the Finnish reform to restructure municipalities and services and of the changes that municipalities have undergone over the course of the reform.
2013. ISBN 978-952-293-051-4
Tietoa jätehuollosta. Vuoden 2009 jätemaksutiedot

Tietoa jätehuollosta. Vuoden 2009 jätemaksutiedot
Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009-2012

Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009-2012Tilastossa kuvataan Manner-Suomen kuntien hallituksia ja niiden jäseniä valtuustokaudella 2009-2012. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2009 ja perustuvat enimmäkseen kuntien Kuntaliitolle toimittamiin tietoihin. Kunnanjohtajien yksilöominaisuus- ja palkkatiedot ovat Tilastokeskuksen keräämästä kuntasektorin palkkatilastosta.
2011
Tietoa Manner-Suomen kuntien lautakunnista 2009-2012

Tietoa Manner-Suomen kuntien lautakunnista 2009-2012Tilastossa kuvataan Manner-Suomen kuntien lautakuntia ja niiden jäseniä
valtuustokaudella 2009-2012. Tiedot ovat vuodelta 2009 ja perustuvat kuntien
Kuntaliitolle toimittamiin tietoihin.
2011
Tietoa Manner-Suomen kuntien valtuutetuista ja valtuustoista 2009-2012

Tietoa Manner-Suomen kuntien valtuutetuista ja valtuustoista 2009-2012Tämän tilaston tiedot koskevat Manner-Suomen kuntien valtuustokautta 2009-2012. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2009 ja perustuvat enimmäkseen kuntien Kuntaliitolle toimittamiin tietoihin.
2011
Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2002

Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2002Talvella 2002 toteutetulla Kuntaliiton jätehuoltokyselyllä kartoitettiin kuntien jätehuollon nykytilaa, mm.
2002. ISBN 951-755-784-1
Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2007. Uppgifter om kommunernas avfallshantering. Förfrågan 2007

Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2007. Uppgifter om kommunernas avfallshantering. Förfrågan 2007
Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2008. Uppgifter om kommunernas avfallshantering. Förfrågan 2008.

Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2008. Uppgifter om kommunernas avfallshantering. Förfrågan 2008.
Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintojaHenkilötietojen käsittelyä (tietosuojaa) koskeva lainsäädäntö uudistui EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tultua voimaan toukokuussa 2016. Asetus tulee sovellettavaksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen.
2017
Time for gender equality

Time for gender equalityThe European Charter for Equality of Women and Men in Local Life put into practice
2017. ISBN 978-952-293-491-8
Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 10

Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 10Raportissa tarkastellaan ARTTU-tutkimuskuntien väestörakennetta, väestön kehitystä, työpaikkoja, yrityksiä ja työssäkäyntiä tilastollisten aineistojen perusteella. Raportti antaa kokonaiskuvan 2000-luvulla tapahtuneista muutoksista sekä kattavat pohjatiedot väestöstä ja työpaikoista. Väestö ja työpaikat paikallistalouden osatekijöinä määrittävät kunnan toiminnan kehittämisen reunaehdot.
2011. ISBN 978-952-213-766-1
Toimiva kunnallinen palveluorganisaatio. Acta nro 209

Toimiva kunnallinen palveluorganisaatio. Acta nro 209Työelämän laadun, asiakastyytyväisyyden ja palvelukustannusten väliset yhteydet strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta.
2009. ISBN 978-952-293-097-2
Toimivat yhdyskunnat - elinvoimaa ja elämisen laatua

Toimivat yhdyskunnat - elinvoimaa ja elämisen laatua

Maksuton pdf-julkaisu.

Kunnat päättävät isoista asioista päättäessään maankäytön ohjauksesta, ympäristöstään, teknisistä palveluista, omistuksistaan, liikennejärjestelmästä ja esimerkiksi pyr­kiessään vaikuttamaan ilmastonmuutokseen.