EU ja kansainvälisyys

Our goals for Finland’s Presidency of the Council of the EU 2019

Our goals for Finland’s Presidency of the Council of the EU 2019

The Association of Finnish Local and Regional Authorities influences the EU’s legislative processes to ensure that the legislative acts promote the vitality and wellbeing of the Union’s citizens, municipalities and regions.
2019
The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

The programme of the Association of Finnish Local and Regional Authorities for the European elections 2019

The key objectives of the programme for the European elections 2019 relate to the upcoming programming period; to climate, circular economy and energy policies; to wellbeing and the prevention of exclusion; and to the digital transformation, education policy and language proficiency.
2019
Kuntaliiton eurovaaliohjelma 2019

Kuntaliiton eurovaaliohjelma 2019

Kuntaliiton eurovaaliohjelman keskeiset tavoitteet pohjautuvat tulevan ohjelmakauden lisäksi mm. ilmasto-, kiertotalous- ja energiapolitiikkaan, hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyyn, digitalisaatiokehitykseen sekä koulutuspolitiikkaan ja kielten osaamiseen.
2019
Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan tavoitteena on vaikuttaa EU:n lainsäädäntöprosessiin niin, että EU:n säädökset edistävät jäsenmaiden kansalaisten sekä kuntien ja alueiden hyvinvointia ja elinvoimaa.
2019
Suomalaiset kaupungit kansainvälisinä toimijoina

Suomalaiset kaupungit kansainvälisinä toimijoinaSelvityksessä kartoitettiin 17 suomalaisen kaupungin kansainvälistä ja Euroopan
unioniin liittyvää toimintaa.
2018. ISBN 978-952-293-595-3
Suomen Kuntaliiton Brysselin toimisto 20 vuotta

Suomen Kuntaliiton Brysselin toimisto 20 vuottaTämä historiikki kertoo tapahtumista ja tunnelmista, joissa ensimmäisen 20-vuotiskauden aikana Kuntaliiton edustajat ovat Brysselissä työskennelleet.
2012. ISBN 978-952-213-927-6
Evaluation of the Hartola-Iramba and Vaasa-Morogoro Co-operation in Tanzania

Evaluation of the Hartola-Iramba and Vaasa-Morogoro Co-operation in TanzaniaThis study is part of the North-South Local Government Co-operation Programmes publications.
2011. ISBN 978-952-213-757-9
Strengthening e-Governance in the North-South Local Government Co-operation Programme. Ghana, Tanzania, Kenya, South Africa, Namibia and Swaziland

Strengthening e-Governance in the North-South Local Government Co-operation Programme. Ghana, Tanzania, Kenya, South Africa, Namibia and SwazilandThis study is part of the North-
South Local Government Co-operation Programmes publications.
2010. ISBN 978-952-213-699-2
Correspondences between the Strategic Plans of the Southern Local Governments and the Co-operation Project Plans for 2010

Correspondences between the Strategic Plans of the Southern Local Governments and the Co-operation Project Plans for 2010This study is part of the North-
South Local Government Co-operation Programmes publications.
2010. ISBN 978-952-213-686-2
Local Government Association Capacity Building - Rationale, co-operation practices, and strategies for the future

Local Government Association Capacity Building - Rationale, co-operation practices, and strategies for the futureThis study is part of the North-
South Local Government Co-operation Programmes publications.
2010. ISBN 978-952-213-689-3
Jätehuoltohankkeet kehitysyhteistyössä sekä pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa

Jätehuoltohankkeet kehitysyhteistyössä sekä pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassaTämä selvitys on osa Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelman julkaisusarjaa.
2010. ISBN 978-952-213-671-8
Internal evaluation of environmental and infrastructure components of four local government partnerships in Namibia and Swaziland

Internal evaluation of environmental and infrastructure components of four local government partnerships in Namibia and Swaziland

This evaluation is part of the North-
South Local Government Co-operation Programmes publications.


Ystävyyskunnista osaamisen ja tiedon vaihdon verkostoja

Ystävyyskunnista osaamisen ja tiedon vaihdon verkostojaKuntaliitto toteutti vuonna 2009 hankkeen ystävyyskuntatoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi.
2010. ISBN 978-952-213-628-2
Gender Equality in Local Governance

Gender Equality in Local GovernanceThis study is part of the North-South Local Government Co-operation Programmes publications.
2010. ISBN 978-952-213-598-8
Aspects of Local Self-Government: Tanzania, Kenya, Namibia, South Africa, Swaziland and Ghana

Aspects of Local Self-Government: Tanzania, Kenya, Namibia, South Africa, Swaziland and Ghana

This study is part of the North-
South Local Government Co-operation Programmes publications.


Alue- ja paikallishallinnon kehitysyhteistyö kehityspolitiikan osana. Euroopan maiden policy-linjauksia ja kuntien rooli kehitysyhteistyössä

Alue- ja paikallishallinnon kehitysyhteistyö kehityspolitiikan osana. Euroopan maiden policy-linjauksia ja kuntien rooli kehitysyhteistyössäSuvi Kuusen selvitys käsittelee Hollannin, Ruotsin ja Iso-Britannian policy-linjauksia paikallishallinnosta ja kehitysyhteistyöstä sekä kuntien roolia kansainvälisessä yhteistyössä sekä suppeammin Saksan ja Ranskan policy-linjauksia.
2009. ISBN 978-952-213-473-8
Selvitys Suomen, Namibian, Etelä-Afrikan, Tansanian, Kenian, Ghanan ja Swazimaan paikallisesta ympäristöhallinnosta

Selvitys Suomen, Namibian, Etelä-Afrikan, Tansanian, Kenian, Ghanan ja Swazimaan paikallisesta ympäristöhallinnostaOuti Peltolan selvitys käsittelee Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa vuonna 2008 mukana olleiden maiden paikallista ympäristöhallintoa.
2009. ISBN 978-952-213-453-3
Euroopan unionin vaikutukset kuntien hyvinvointipalveluihin

Euroopan unionin vaikutukset kuntien hyvinvointipalveluihinEuroopan unionin toimivallan laajentuminen kuntien peruspalveluihin on kuntasektorin näkökulmasta yksi unionin merkittävimpiä kehityspiirteitä.
2005. ISBN 952-213-047-8
Kunnat ja kansainvälistyminen. Tutkimus KuntaSuomi 2004 -kunnista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 27. Acta nro 133

Kunnat ja kansainvälistyminen. Tutkimus KuntaSuomi 2004 -kunnista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 27. Acta nro 133Raportissa pureudutaan kuntien kansainvälistymisen arkitodellisuuteen ja vastataan mm.
2000. ISBN 952-213-025-7
Kunnat ja laajentuva Euroopan unioni

Kunnat ja laajentuva Euroopan unioniEuroopan unionin laajentumisella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia eri toimintasektoreihin sekä uusissa että nykyisissä jäsenmaissa.
2003. ISBN 951-755-835-X