Social- och hälsovård

Allmän medicin, Journal för specialområde ALL (A4)

Hinta 0.90 €

 


Ansökan till hälsovårdsnämnden om rehabilitering av frontveteraner och beslut (A5L)

Hinta 0.90 €

 


Arbets- och jourschema för tandläkare vid hälsovårdscentral (A4)

Hinta 0.60 €

 


Avtal för företagshälsovård

Hinta 1.20 €

 


Avtal om stöd för närståendevård

Hinta 1.20 €

 


Barndagvårdsavtal (A4)

Hinta 1.20 €

 


Blodtryckskort

Hinta 0.90 €

 


Frikort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7)

Hinta 0.15 €

 


Graviditetsövervakning (A4)

Hinta 1.20 €

 


Hälso- och sjukvård, Spädbarns- och lekåldern, Grunduppgifter flickor

Hinta 1.20 €

 


Hälso- och sjukvård, Spädbarns- och lekåldern, Grunduppgifter, pojkar

Hinta 1.20 €

 


Hälso- och sjukvård, Spädbarns- och lekåldern, Hälsovård

Hinta 0.90 €

 


Hälsointyg för ungdom

Hinta 1.66 €

 


Hälsokort för barn under skolåldern (A6L)

Hinta 2.30 €

 


Hälsokort/Health Card (A7, vikt)

Hinta 0.90 €

 


Hälsovård, Skolåldern

Blanketten är en uppföljningsblankett för skolhälsovården, på vilken alla besök hos skolhälsovården under grundundervisningen antecknas i kronologisk ordning.
2005

Hinta 0.90 €

 


Hälsovård, Skolåldern (A4)

Hinta 0.90 €

 


Hälsovård, Spädbarns- och lekåldern, Barnets familj (A4)

Hinta 0.90 €

 


Intervju för hälsoundersökning för placering i arbetet, Företagshälsovård (A4)

Hinta 0.90 €

 


Kort över förbrukning av narkotiska ämnen (A5L)

Hinta 0.30 €