Sosiaali ja terveys

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut vuonna 2001. Kunnallistilasto 3/2003

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut vuonna 2001. Kunnallistilasto 3/2003Tilastotietoja kuntien vanhuspalveluista v.
2003. ISBN 951-755-864-3
Kuntien peruspalvelujen arviointihanke. Loppuraportti. Praksis 10

Kuntien peruspalvelujen arviointihanke. Loppuraportti. Praksis 10Kuntien peruspalvelujen arviointihankkeen tavoitteena oli vahvistaa peruspalvelujen kokonaistoimivuutta arvioinnin avulla. Hankkeen tehtävänä oli löytää yhdessä arviointiosapuolten kanssa keskeisiä peruspalvelujen saatavuutta, laatua ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita.
2004. ISBN 951-755-862-7
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihinKooste 57 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun ensitiedoista ja tilanteista
2017
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihinKooste 52 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ensitiedoista ja tilanteista
2017
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihinKooste 51 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ensitiedoista ja tilanteista
2017
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihinKooste 52 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ensitiedoista ja tilanteista
2018
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kooste 52 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ensitiedoista ja tilanteista
2018
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihinKooste 52 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ensitiedoista ja tilanteista
2018
Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266Havaintoja ARTTU2-kunnista.
Tutkimuksessa on laadittu malli, jonka avulla voidaan tunnistaa kuntien sote-palvelujen kustannuseroja ja niiden syitä.
2017. ISBN 978-952-293-514-4
Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeitaJulkaisussa kuvataan Kuntaliiton johdolla kokoontuvan kansallisen asiantuntijaryhmän (NIKO) tekemiä periaatepäätöksiä ja linjauksia, joiden avulla on haluttu yhdenmukaistaa kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden palveluita koskevan tiedon kirjaamista potilastietojärjestelmissä.
2018. ISBN 978-952-293-592-2
Kuntoutusohjausnimikkeistö. Nomenklatur för rehabiliterinshandledning

Kuntoutusohjausnimikkeistö. Nomenklatur för rehabiliterinshandledningKuntoutusohjausnimikkeistö on kuntoutusohjaajien palvelujen dokumentoinnin ja rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisissä potilaskertomusjärjestelmissä. Se yhtenäistää kuntoutusohjauksen käsitteitä ja termejä.
2017. ISBN 978-952-293-544-1
Kuolemaa edeltävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö ja kustannukset

Kuolemaa edeltävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö ja kustannukset

Esimerkkinä suuret kaupungit.

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 10
2018. ISBN 978-952-293-630-1
Kuulethan sie minnuu

Kuulethan sie minnuu- kokemuksia Siun sotesta ja osallisuudesta suurten muutosten ytimessä.

Oppaassa on esitelty Pohjois-Karjalan Siun soten valmisteluvaihetta erityisesti asukkaiden osallisuuden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön näkökulmasta. Siun soten kokemuksia voidaan hyödyntää sote- ja maakuntauudistuksessa eri alueilla. Opas tarjoaa hyviä esimerkkejä yhteistyön rakentamisesta ja menetelmiä, joilla asukkaita voidaan innostaa uusien palvelujen ja rakenteiden kehittämiseen.
2016. ISBN 978-952-293-423-9
LapsiARVI-kriteerit - perusvaatimukset lastensuojelupalvelujen laadulle. Opas laadun arviointiin ja kehittämiseen

LapsiARVI-kriteerit - perusvaatimukset lastensuojelupalvelujen laadulle. Opas laadun arviointiin ja kehittämiseenTämä opas on syntynyt Kuntaliiton ja yhteisyökumppanien LapsiARVI-hankkeessa (2006-2008). Oppaassa esitellään ja perustellaan LapsiARVI-hankkeessa kehitetyt kriteerit lastensuojelupalvelujen laadulle.
2009. ISBN 978-952-213-444-8
Lasten hyvinvointi kunnan yhteiseksi asiaksi

Lasten hyvinvointi kunnan yhteiseksi asiaksiOsana valtakunnallista Lastensuojelun kehittämisohjelmaa selvitettiin kyselyllä lapsipoliittisen ohjelmatyön tilanne kunnissa keväällä 2005.
2006. ISBN 952-213-081-8
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu.Kuntien valtuustojen tulee hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi lakisääteinen suunnitelma.
2008. ISBN 978-952-213-343-4
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointiLasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän lakisääteisen (L 417/2007, 12§) suunnitelman laadintaa sekä seurantaa ja arviointia varten laaditut kaksi opasta on tarkoitettu suunnitelmaprosessissa kunnan eri toimialoilla vastuussa oleville, suunnitelmasta päättäville sekä kaikille yhteistyötahoille, lapsille, nuorille sekä vanhemmille, jotka ovat mukana suunnitelman laadinnassa ja seurannassa.
2009. ISBN 978-952-213-443-1
Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset 2012

Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset 2012Kuntaliiton kyselyllä selvitettiin viranomaisyhteistyön toimivuutta ja tietojen saamista lastensuojelua varten.
2013. ISBN 978-952-293-026-2
Lastensuojelun laatusanasto. Palvelujen tuottaminen ja hankkiminen

Lastensuojelun laatusanasto. Palvelujen tuottaminen ja hankkiminenLastensuojelun laatusanasto on laadittu Kuntaliiton LapsiARVI-hankkeessa ja on alun perin suunniteltu lastensuojelutyössä toimiville ammattilaisille.
2009. ISBN 978-952-213-503-2
Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminen

Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminenJulkaisu tutustuttaa lastensuojelupalvelujen toimijakenttään, tarjontaan ja tarpeisiin. Kirjassa käydään seikkaperäisesti läpi lastensuojelupalvelujen hankintaa, organisointia, hankintaprosessia, tarjousmenettelyä ja kilpailutusta. Kirjan lopussa esitellään palvelujen tuotteistusprosessi.
2005. ISBN 952-213-072-9