Sosiaali ja terveys

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2017

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2017

Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta
2017
Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2018

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2018

Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta
2018
Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2016

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2016

Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta
2017
Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2017

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2017

Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta
2018
Seniorikansalainen voimavarana. Havaintoja ja pohdintoja ikäpolitiikan suuntaamiseksi. Acta nro 189

Seniorikansalainen voimavarana. Havaintoja ja pohdintoja ikäpolitiikan suuntaamiseksi. Acta nro 189Väestön ikääntyminen kaikkine seurauksineen on yksi suomalaisen yhteiskunnan suurimmista haasteista.
2006. ISBN 978-952-213-518-6
Seutuneuvonta sosiaalihuollon seutukehittämisen edistäjänä. Sosiaalihuollon seudullinen neuvontapalvelu -hankkeen loppuraportti.

Seutuneuvonta sosiaalihuollon seutukehittämisen edistäjänä. Sosiaalihuollon seudullinen neuvontapalvelu -hankkeen loppuraportti.Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton yhteistyönä toteuttaman Sosiaalipalvelujen seudullinen neuvontapalvelu -hankkeen loppuraportissa kuvataan Seutuneuvonnan ja sen verkoston toimintaa vuosina 2004-2007.
2008. ISBN 978-952-213-338-0
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusi ohjausjärjestelmä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusi ohjausjärjestelmäJärjestämisen ja tuottamisen erottaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen organisoinnin ja ohjauksen periaatteena
2014. ISBN 978-952-293-256-3
Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Acta nro 245

Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Acta nro 245Tutkimuksessa selvitetään kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä strategisen tason, organisaatiotason ja toiminnallisen tason näkökulmista 40 ARTTU-tutkimuskunnassa Paras-hankkeen aikana.
2013. ISBN 978-952-293-014-9
Sosiaalipalveluja seutuyhteistyöllä - ideasta sopimukseen

Sosiaalipalveluja seutuyhteistyöllä - ideasta sopimukseenSosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto sopivat Verkostoituvat erityispalvelut -hankkeessa (VEP) tehtävästä seudullisten sopimusmallien kehittämisestä.
2004. ISBN 952-213-037-0
SOTE ja Suomi 2040

SOTE ja Suomi 2040Kohti taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävää Suomea
2016. ISBN 978-952-293-400-0
Sote-uudistus - mistä uudistuksen hyödyt syntyvät? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 3/2015

Sote-uudistus - mistä uudistuksen hyödyt syntyvät? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 3/2015Tämän artikkelin kirjoittajana olen seurannut sote-uudistusta ulkopuolisena. Ajatuksia olen poiminut julkisesta keskustelusta, hallituksen soten valmisteluaineistosta ja muutamista kirjallisista lähteistä. Toivon, että kirjoitus selkiyttää "sekamelskaa", jolla useat asiantuntijat ovat kuvanneet uudistuksen tilaa.
Pentti Meklin
2015
Sujuvampi arki ikääntyvälle. Yhdyskuntien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito

Sujuvampi arki ikääntyvälle. Yhdyskuntien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpitoOma koti, asuinalue, lähipalvelut ja liikenneyhteydet ovat tärkeä osa
jokapäiväistä elämää ja muodostavat perustan myös ikääntyvien itsenäiselle
selviytymiselle. Väestön ikääntyessä koko elinympäristöä kannattaa kehittää esteettömäksi. Oppaan tarkoituksena on herättää eri alojen toimijat huomaamaan omat mahdollisuutensa vaikuttaa ikäihmisille paremmin sopivan ympäristön luomiseen.
2004. ISBN 978-952-293-221-1
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset 2009

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset 2009Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa. Julkaisussa vertaillaan 11 suuren kaupungin terveydenhuollon kustannuksia vuonna 2009.
2010. ISBN 978-952-213-717-3
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset 2012Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa
2013. ISBN 978-952-293-072-9
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio,
Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa.
Julkaisussa vertaillaan 11 suuren kaupungin terveydenhuollon kustannuksia
vuonna 2010. Julkaisu on viidestoista suurten kaupunkien ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä vuosittain tekemistä terveydenhuollon kustannusselvityksistä. Vastaavia selvityksiä on tehty myös keskisuurissa kunnissa. Suurten kaupunkien vertailun rinnalla ilmestyy 18 keskisuuren kunnan kustannusvertailuraportti.
2011. ISBN 978-952-213-753-1
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa.
Julkaisussa vertaillaan 11 suuren kaupungin terveydenhuollon kustannuksia vuonna 2011. Julkaisu on kuudestoista suurten kaupunkien ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä vuosittain tekemistä terveydenhuollon kustannusselvityksistä.
2012. ISBN 978-952-213-904-7
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio,
Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa
2014. ISBN 978-952-293-212-9
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa
2015. ISBN 978-952-293-306-5
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2015

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2015Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa
2016. ISBN 978-952-293-408-6
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2016

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2016Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio,
Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa
2017. ISBN 978-952-293-506-9