Johtaminen, hallinto

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Asuntotoimi 7

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Asuntotoimi 7Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-475-2
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Elinkeinotoimi, kuluttajaneuvonta, talous- ja velkaneuvonta, kotitalous- ja käsityöneuvonta 8 ja 9

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Elinkeinotoimi, kuluttajaneuvonta, talous- ja velkaneuvonta, kotitalous- ja käsityöneuvonta 8 ja 9Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-307-2
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Henkilöstö ja luottamushenkilöt 3

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Henkilöstö ja luottamushenkilöt 3Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2001. ISBN 978-952-213-643-5
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Kiinteistötoimi ja rakentaminen 5

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Kiinteistötoimi ja rakentaminen 5Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-302-7
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Lomituspalvelut 10

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Lomituspalvelut 10Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-308-9
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Maaseutuelinkeinopalvelut 11

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Maaseutuelinkeinopalvelut 11Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-309-6
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Materiaalitoimi/logistiikka, ruokahuolto, tekstiili- ja vaatehuolto 4

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Materiaalitoimi/logistiikka, ruokahuolto, tekstiili- ja vaatehuolto 4Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-301-0
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Opetustoimi 12

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Opetustoimi 12Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-618-3
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Sivistystoimi 13

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Sivistystoimi 13Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-290-7
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Taloushallinto 2

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Taloushallinto 2Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-543-8
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 A

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 AMaankäyttö, kaavoitus ja maapolitiikka, kiinteistönmuodostus, mittaus- ja karttapalvelut sekä asiamiespalvelut ja rakennusvalvonta.
2007. ISBN 978-952-293-289-1
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 B

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 BYhdyskuntatekniikkaa ja yhdyskuntarakentamista koskevat palvelut sekä kunnallinen liiketoiminta näissä palveluissa ja pelastustoimi.
2013. ISBN 978-952-293-019-4
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Yleishallinto 1

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Yleishallinto 1Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-608-4
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristönsuojelu 15

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristönsuojelu 15Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-848-4
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristöterveydenhuolto 16

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristöterveydenhuolto 16Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-291-4
Kunnallisvaalit kuntademokratian kuvaajana. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema I

Kunnallisvaalit kuntademokratian kuvaajana. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema IKuntien demokratiatilinpäätöshankkeen vaaliosion yhteenvetoraportissa luodaan katsaus vaaleihin liittyvien osatekijöiden toimivuuteen kunnissa.
2005. ISBN 952-213-060-5
Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Beslut om placeringar i kommuner och samkommuner

Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Beslut om placeringar i kommuner och samkommunerJulkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista.
2002. ISBN 951-755-703-5
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuriJohtamisen viitearkkitehtuuri on ensimmäinen kunnan toiminnan kokonaisuutena kattava toiminta-arkkitehtuuritason viitearkkitehtuuri.
2016. ISBN 978-952-293-403-1
Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus

Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjausKuntaliiton suositusten perustelut. Kuntaliiton suositukset on laadittu ohjeeksi ja tueksi kuntien omille konserni- ja omistajaohjauksen sekä riskienhallinnan toimintaohjeille.
2015. ISBN 978-952-293-320-1
Kunnanjohtajien saatavuus. Tilastollinen selvitys kunnanjohtajien hakumenettelystä 1996-2008.

Kunnanjohtajien saatavuus. Tilastollinen selvitys kunnanjohtajien hakumenettelystä 1996-2008.Raportissa tarkastellaan kunnanjohtajien saatavuutta analysoimalla viranhakuun ilmoittautuneiden henkilöiden määriä ja uudelleenhakujulistusten määrää vuosina 1996-2008.
2009. ISBN 978-952-213-440-0