Johtaminen, hallinto

Kokeilijan starttipaketti

Kokeilijan starttipakettiStarttipaketti tukee kokeilevan kehittämisen prosessia ongelman määrittelystä ratkaisun muotoiluun palvelumuotoilun menetelmin.
2017
Kokeiluluotsi - opas kokeilujen tukijalle

Kokeiluluotsi - opas kokeilujen tukijalle

Opas on suunnattu erityisesti julkisella sektorilla toimiville kokeilujen tukijoille, ja sen ovat koostaneet valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -hanke sekä Kuntaliiton Me uskaltajat -ohjelma. Oppaassa perehdytään erilaisiin kokeilemisen tukemisen muotoihin, jotka on jaettu neljään teemaan: kokeilujen käynnistäminen ja tukeminen, viestintä, hyödyntäminen ja vaikuttavuus sekä hankinta ja rahoittaminen.
2019. ISBN 978-952-293-626-4
Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi. Acta nro 206

Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi. Acta nro 206Kunta on yhtä lähellä kuntalaista kuin puhdas vesi. Kunnan tulee kohdata kuntalaiset myös kriisissä. Aina kriisi ei tapahdu yhtäkkisesti, vaan se kehittyy. Ennakoinnista ja varoitussignaalien havaitsemisesta on tullut kriisijohtamisessa entisestä tärkeämpää, koska verkkojulkisuus nostaa ongelmat heti esiin.
2008. ISBN 978-952-213-413-4
Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirjaHenkilöstö on kunnan toiminnan tärkein voimavara. Hyvällä henkilöjohtamisella rakennetaan hyvinvoivaa, tehokasta ja laadukasta työyhteisöä, jossa työntekijät ovat osaavia ja motivoituneita.
2002. ISBN 952-213-030-3
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Asuntotoimi 7

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Asuntotoimi 7Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-475-2
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Elinkeinotoimi, kuluttajaneuvonta, talous- ja velkaneuvonta, kotitalous- ja käsityöneuvonta 8 ja 9

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Elinkeinotoimi, kuluttajaneuvonta, talous- ja velkaneuvonta, kotitalous- ja käsityöneuvonta 8 ja 9Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-307-2
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Henkilöstö ja luottamushenkilöt 3

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Henkilöstö ja luottamushenkilöt 3Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2001. ISBN 978-952-213-643-5
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Kiinteistötoimi ja rakentaminen 5

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Kiinteistötoimi ja rakentaminen 5Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-302-7
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Lomituspalvelut 10

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Lomituspalvelut 10Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-308-9
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Maaseutuelinkeinopalvelut 11

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Maaseutuelinkeinopalvelut 11Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-309-6
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Materiaalitoimi/logistiikka, ruokahuolto, tekstiili- ja vaatehuolto 4

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Materiaalitoimi/logistiikka, ruokahuolto, tekstiili- ja vaatehuolto 4Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-301-0
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Opetustoimi 12

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Opetustoimi 12Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-618-3
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Sivistystoimi 13

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Sivistystoimi 13Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-290-7
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Taloushallinto 2

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Taloushallinto 2Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-543-8
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 A

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 AMaankäyttö, kaavoitus ja maapolitiikka, kiinteistönmuodostus, mittaus- ja karttapalvelut sekä asiamiespalvelut ja rakennusvalvonta.
2007. ISBN 978-952-293-289-1
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 B

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Tekniset palvelut 14 BYhdyskuntatekniikkaa ja yhdyskuntarakentamista koskevat palvelut sekä kunnallinen liiketoiminta näissä palveluissa ja pelastustoimi.
2013. ISBN 978-952-293-019-4
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Yleishallinto 1

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Yleishallinto 1Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-608-4
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristönsuojelu 15

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristönsuojelu 15Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-848-4
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristöterveydenhuolto 16

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Ympäristöterveydenhuolto 16Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-293-291-4
Kunnallisvaalit kuntademokratian kuvaajana. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema I

Kunnallisvaalit kuntademokratian kuvaajana. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema IKuntien demokratiatilinpäätöshankkeen vaaliosion yhteenvetoraportissa luodaan katsaus vaaleihin liittyvien osatekijöiden toimivuuteen kunnissa.
2005. ISBN 952-213-060-5