Acta-tutkimussarja

ACTA on Suomen Kuntaliiton tutkimustoiminnan julkaisusarja. Sarja on tar­­koi­tettu Sinulle, joka haluat perehtyä ilmiöiden taustoihin ja muodostaa itsenäisen käsityksesi asioista.


Mees romppeines siihen. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja muutoksen johtaminen kuntafuusiossa. Acta nro 191

Mees romppeines siihen. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja muutoksen johtaminen kuntafuusiossa. Acta nro 191Kuntien yhdistymiset eli kuntafuusiot ovat olleet suomalaisen hallinnon merkittävämpiä kehittämiskohteita keväästä 2005 alkaen.
2011. ISBN 978-952-213-723-4
Miten ja millä rahalla? Organisointi, rahoitustarve sekä kehittämisnäkökohtia teknisen palvelutuotannon toimialueilla. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 34. Acta nro 145

Miten ja millä rahalla? Organisointi, rahoitustarve sekä kehittämisnäkökohtia teknisen palvelutuotannon toimialueilla. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 34. Acta nro 145Tutkimuksessa käsitellään kolmea teemaa: kuntien käytännöt ja käytäntöjen muutokset teknisten peruspalvelujen eri toimialaueilla 1990-luvun loppupuolella, millaisen rahoitustarpeen tekninen palvelutuotanto kunnalle aiheuttaa ja teknisen palvelutuotannon eri toimialueiden kehittämistarpeet ja tarpeiden muutokset.
2002. ISBN 952-213-029-X
Monikuntaliitokset. Taitavasta toteutuksesta hyviin käytäntöihin. Acta nro 203

Monikuntaliitokset. Taitavasta toteutuksesta hyviin käytäntöihin. Acta nro 203Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhtenä tavoitteena on rohkaista kuntia toteuttamaan useamman kunnan välisiä liitoksia eli niin sanottuja monikuntaliitoksia.
2008. ISBN 978-952-293-095-8
Muutoksen johtaminen ja luova jännite. Tutkimus Kainuun kehittämistoiminnasta. Acta nro 132

Muutoksen johtaminen ja luova jännite. Tutkimus Kainuun kehittämistoiminnasta. Acta nro 132Tutkimus pohtii muutoksen johtamisen luonnetta alueellisessa kehittämisessä.
2000. ISBN 952-213-024-9
Muutosprosessit ja johtajuus - kuinka kunnat yhdistyvät? Acta nro 123

Muutosprosessit ja johtajuus - kuinka kunnat yhdistyvät? Acta nro 123Tutkimuksessa tarkastellaan neljän tapauksen pohjalta kuntien yhdistymistä (liitoksia) muutoksen johtamisen näkökulmasta; päätöksentekoa, toteuttamista ja muutoksen jälkeistä toimintaa.
2000. ISBN 952-213-093-1
Muuttuuko työelämä - ja mihin suuntaan. Acta nro 126

Muuttuuko työelämä - ja mihin suuntaan. Acta nro 126Kunnallisten työyhteisöjen laatua ja siinä tapahtuneita muutoksia selvitettiin henkilöstölle suunnatuilla kyselytutkimuksilla vuosina 1995 ja 1999.
2000. ISBN 951-755-852-X
Navigoivat kunnat. Acta nro 270

Navigoivat kunnat. Acta nro 270ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 5. Raportissa tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kuntien näkökulmasta.
2018. ISBN 978-952-293-590-8
Nuorten kuntakuva. Nuorten Suomi 2001 -tutkimuksia nro 6. Acta nro 158

Nuorten kuntakuva. Nuorten Suomi 2001 -tutkimuksia nro 6. Acta nro 158Tutkimusraportti jatkaa vuosina 1996 ja 1998 toteutettujen Nuorten Suomi 2001 -tutkimusten sarjaa.
2003. ISBN 952-213-122-9
Nyrkkitappelusta yhteiseen tulevaisuuteen. Analyysi kolmesta kuntayhteistyön toteutuksesta. Acta nro 178

Nyrkkitappelusta yhteiseen tulevaisuuteen. Analyysi kolmesta kuntayhteistyön toteutuksesta. Acta nro 178Julkaisussa kuvataan yhteistyön suunnittelua ja valmistelua, ratkaisuille asetettuja tavoitteita sekä miten kuntalaisille ja kuntien työntekijöille on tiedotettu muutoksesta ja miten he siihen suhtautuvat.
2005. ISBN 978-952-213-511-7
Oikealla polulla. Muutosjohtaminen ja tuloksellisuuden arviointi seutuyhteistyössä. Acta nro 198

Oikealla polulla.  Muutosjohtaminen ja tuloksellisuuden arviointi seutuyhteistyössä. Acta nro 198Tutkimusraportissa tarkastellaan kuntien välisen yhteistyön lähtötilannetta ja esiin nousevia kehittämiskohteita.
2007. ISBN 978-952-213-771-5
Onko elinkeinopolitiikalla tulevaisuutta? Kuntien ja seutujen elinkeinopolitiikan tulevaisuusbarometri. Acta nro 159

Onko elinkeinopolitiikalla tulevaisuutta? Kuntien ja seutujen elinkeinopolitiikan tulevaisuusbarometri. Acta nro 159Suomen Kuntaliiton ja kauppa- ja teollisuusministeriön tulevaisuusbarometrissa tarkastellaan elinkeinopolitiikan tulevaisuuden vaihtoehtoja kunta-alan toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten edustajien mielipiteiden pohjalta.
2003. ISBN 952-213-035-4
Oppimistiloja ja rajanylityksiä. KARTUKE-tutkimus- ja kehittämisohjelman arviointi oppimis- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta. Acta nro 185

Oppimistiloja ja rajanylityksiä. KARTUKE-tutkimus- ja kehittämisohjelman arviointi oppimis- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta. Acta nro 185KARTUKE on vuosina 2002-2004 toteutettu tutkimus- ja kehittämisohjelma, jonka pääteemana on ollut kuntien tuloksellisuusarvioinnin kehittäminen.
2006. ISBN 978-952-213-724-1
Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaanKunnat tekevät sekä kuntalaisten hyvinvoinnin että paikallisen elinvoiman kannalta tärkeitä ja kauaskantoisia päätöksiä. Toimintaympäristö asettaa entistä moniulotteisempia ongelmia, joiden ratkaiseminen on haasteellista.
2014. ISBN 978-952-293-206-8
Paikallisyhdistykset kunta-areenalla. Voimavarat, edunvalvonta, palvelutuotanto ja yhteisöllisyyden ylläpito. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 45. Acta nro 164

Paikallisyhdistykset kunta-areenalla. Voimavarat, edunvalvonta, palvelutuotanto ja yhteisöllisyyden ylläpito. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 45. Acta nro 164Raportissa eritellään paikallisyhdistysten toimintaa kuntalaisten edunvalvonnan, päätöksentekoon vaikuttamisen sekä palvelujen tuottamisen näkökulmasta.
2004. ISBN 978-952-213-302-1
Palveluja yhteistyössä - kunnat valintojen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullinen yhteistyö verkostoitumiseen ja työnjakoon perustuvana monitoimijaisena mallina. Tapaustutkimus Oulunkaaren seutukunnan kunnista ja Vaalan kunnasta. Acta nro 177

Palveluja yhteistyössä - kunnat valintojen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullinen yhteistyö verkostoitumiseen ja työnjakoon perustuvana monitoimijaisena mallina. Tapaustutkimus Oulunkaaren seutukunnan kunnista ja Vaalan kunnasta. Acta nro 177Tutkimuksessa selvitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilannetta ja millaisilla seudullisilla yhteistyökäytännöillä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan järjestää.
2005. ISBN 978-952-213-510-0
Paras palvelutuotanto - peruskunnasta peruskallioon? Acta nro 223

Paras palvelutuotanto - peruskunnasta peruskallioon? Acta nro 223Kalliolainen tilaaja-tuottaja-sovellus ja kunnan ohjaustunne: Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintamallin arviointi. Kallion peruspalvelukuntayhtymän arviointi käsittelee Nivalan, Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin kuntien alueelle rakennettua yhteistoiminta-alueorganisaatiota ja alueella sovellettua ohjaus- ja johtamisjärjestelmää.
2011. ISBN 978-952-213-722-7
Paras-uudistus kuntapäättäjän silmin. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 20. Acta nro 235.

Paras-uudistus kuntapäättäjän silmin. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 20. Acta nro 235.Kunnalliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat kuntauudistusten keskeisiä toimijoita. Päätökset kunnan tulevaisuuden valinnoista tehdään kuntien valtuustoissa. Raportti perustuu syksyllä 2010 toteutettuun laajaan luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 456 luottamushenkilöä ja johtavaa viranhaltijaa 40 kunnasta. Raportissa analysoidaan kuntapäättäjien käsityksiä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, kunnallisesta päätöksenteosta sekä kunnallisen toiminnan kehittämisestä? Miten paljon Paras-uudistus on muuttanut kunnallista arkea? Kokevatko luottamushenkilöt voivansa vaikuttaa päätöksentekoon? Miten eri puolueiden kuntapäättäjät suhtautuvat kuntarakenteeseen, palveluyksiköiden kokoon ja palveluseteleihin?
2012. ISBN 978-952-213-869-9
Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242Arviointia kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja kehittämispotentiaalista kunnissa ARTTU-ohjelman tutkimusten havaintojen pohjalta.
2012. ISBN 978-952-213-989-4
Perusterveydenhuollon toimintamallit ja strategiset valinnat. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 29. Acta nro 138

Perusterveydenhuollon toimintamallit ja strategiset valinnat. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 29. Acta nro 138Raportti tutkimusohjelman terveystoimen tutkimuksen toisen kyselykierroksen tuloksista.
2001. ISBN 951-755-774-4
Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta 1997-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 47. Acta nro 167

Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta 1997-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 47. Acta nro 167Tutkimuksessa kuvataan perusterveydenhuollon palvelujärjestelmiä, toiminnan kehittämistä ja resursseja sekä johtamisen ja ohjauksen kysymyksiä sekä niissä tapahtuneita muutoksia.
2004. ISBN 978-952-213-292-5