Kuntakehitys

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 21

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 21Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011.
2012. ISBN 978-952-213-980-1
Kuntalaisten kunta. Asukkaiden näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema 3

Kuntalaisten kunta. Asukkaiden näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Kuntien demokratiatilinpäätös, teema 3Raportissa kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta. Raportti on osa demokratiatilinpäätöshanketta, joka käynnistyi vuonna 2004 jatkuen aina vuoden 2008 loppuun asti.
2008. ISBN 978-952-213-316-8
Kuntaliitokset suurennuslasin alla

Kuntaliitokset suurennuslasin allaHavaintoja ja päätelmiä 2000-luvun kuntaliitosdokumenteista.
2013. ISBN 978-952-293-104-7
Kuntauudistuspuntari 2014

Kuntauudistuspuntari 2014Raportissa julkaistaan tulokset neljännestä Kuntauudistuspuntarista, johon liittyvä kysely toteutettiin keväällä 2014.
Uutta kunnista -julkaisusarja nro 3/2014.
2014
Kuntauudistuspuntarin 1 tulokset

Kuntauudistuspuntarin 1 tuloksetUusi Kunta 2017 -ohjelman väliraportti. Ohjelman tavoitteena on rakentaa yhdessä kuntien kanssa visio ja toimintamalli siitä, millainen on erilaisissa ympäristöissä elinvoimainen kunta, elävä itsehallinto ja suomalainen kunnallishallinnon järjestelmä. Kehittämisohjelma käynnistettiin syksyllä 2009 ja hankkeistettiin vuoden 2012 loppuun saakka.
2012. ISBN 978-952-213-871-2
Kuntien peruspalvelujen arviointihanke. Loppuraportti. Praksis 10

Kuntien peruspalvelujen arviointihanke. Loppuraportti. Praksis 10Kuntien peruspalvelujen arviointihankkeen tavoitteena oli vahvistaa peruspalvelujen kokonaistoimivuutta arvioinnin avulla. Hankkeen tehtävänä oli löytää yhdessä arviointiosapuolten kanssa keskeisiä peruspalvelujen saatavuutta, laatua ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita.
2004. ISBN 951-755-862-7
Laajan väestöpohjan palvelut fokuksessa - järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus. Maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen - Case Etelä-Pohjanmaa -hankkeen loppuraportti.

Laajan väestöpohjan palvelut fokuksessa - järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus. Maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen - Case Etelä-Pohjanmaa -hankkeen loppuraportti.Raportin arvioinnin pohja ovat olleet laajan väestöpohjan palvelujen eri järjestämisvaihtoehtojen vaikutukset kuntalais-, talous-, demokratia-, hallinto- ja johtamis- sekä henkilöstönäkökulmista.
2008. ISBN 978-952-213-351-9
Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina

Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoinaSuomalaiset tutkijat kirjoittavat tässä kirjassa lasten, nuorten ja aikuisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa, seurakunnassa, järjestöissä ja erilaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä.
2002. ISBN 952-213-054-0
Luottamus ja epäluottamus kunnanhallituksen päätöksenteossa. Acta nro 151

Luottamus ja epäluottamus kunnanhallituksen päätöksenteossa. Acta nro 151Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen kuinka luottamus ja epäluottamus ilmenevät kunnanhallituksen päätöksenteossa ja millaisin käytännöin luottamusta ja epäluottamusta luodaan ja ylläpidetään hallitustyössä.
2002. ISBN 952-213-118-0
Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat?

Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat?Mitä lähipalvelut-termillä tarkoitetaan?Määrittelyn tekee hankalaksi mm. se, että lähipalveluilla on juuri niin monta määritelmää kuin on määrittäjääkin.
2014. ISBN 978-952-293-245-7
Matkaopas uudistumisen tielle. Puimala-menetelmä vertaisoppimisen vahvistamiseen ja kehittämistyön tulosten levittämiseen

Matkaopas uudistumisen tielle. Puimala-menetelmä vertaisoppimisen vahvistamiseen ja kehittämistyön tulosten levittämiseenEtsitkö uudenlaista tapaa kehittää kuntasi toimintaa? Matkaopas uudistumisen tielle tarjoaa sinulle uuden tavan nähdä kuntasi monesta eri näkökulmasta.
2010. ISBN 978-952-213-620-6
Miksi arvioida kunnan palveluja? ARVI II Esimerkkejä valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteista ja arvioinnista

Miksi arvioida kunnan palveluja? ARVI II Esimerkkejä valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteista ja arvioinnistaKunnan palvelujen arvioinnilla kuntalaiset saavat tietoa siitä, miten hyvin kunta on onnistunut palvelutehtäviensä hoitamisessa.
2002. ISBN 952-213-028-1
Miten käy palvelukyvyn? Kuntien valmistautuminen väestömuutoksen vaikutuksiin. Yhteistyö, uudistuvat palvelurakenteet, ja työhyvinvointi kuntastrategioiden ytimiksi. Acta-väitöskirjasarja nro 6

Miten käy palvelukyvyn? Kuntien valmistautuminen väestömuutoksen vaikutuksiin. Yhteistyö, uudistuvat palvelurakenteet, ja työhyvinvointi kuntastrategioiden ytimiksi.  Acta-väitöskirjasarja nro 6Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten kunnat ovat valmistautuneet tai valmistautumassa väestömuutokseen palvelukyvyn säilyttämisen näkökulmasta.
2005. ISBN 952-213-104-0
Muutosprosessit ja johtajuus - kuinka kunnat yhdistyvät? Acta nro 123

Muutosprosessit ja johtajuus - kuinka kunnat yhdistyvät? Acta nro 123Tutkimuksessa tarkastellaan neljän tapauksen pohjalta kuntien yhdistymistä (liitoksia) muutoksen johtamisen näkökulmasta; päätöksentekoa, toteuttamista ja muutoksen jälkeistä toimintaa.
2000. ISBN 952-213-093-1
Muuttoliike ja sen taloudelliset vaikutukset KuntaSuomi 2004 -kunnissa. KuntaSuomi -tutkimuksia nro 30

Muuttoliike ja sen taloudelliset vaikutukset KuntaSuomi 2004 -kunnissa. KuntaSuomi -tutkimuksia nro 30Tutkimus kuvaa kuntien välistä muuttollikettä KuntaSuomi 2004 -kunnissa vuosina 1995-1999.
2002. ISBN 951-755-772-8
Muuttuuko työelämä - ja mihin suuntaan. Acta nro 126

Muuttuuko työelämä - ja mihin suuntaan. Acta nro 126Kunnallisten työyhteisöjen laatua ja siinä tapahtuneita muutoksia selvitettiin henkilöstölle suunnatuilla kyselytutkimuksilla vuosina 1995 ja 1999.
2000. ISBN 951-755-852-X
Näkemyksiä kuntademokratian ja kuntajohtamisen tulevaisuudesta. Kunta-alan tulevaisuusbarometri 2000

Näkemyksiä kuntademokratian ja kuntajohtamisen tulevaisuudesta. Kunta-alan tulevaisuusbarometri 2000Tutkimuksessa arvioidaan mm. päätösvallan jakautumista, vaikutusvallan perusteita sekä suoran vaikuttamisen ja edustuksellisen demokratian suhdetta pitkällä aikavälillä vuoteen 2017. Arvioita kehityksestä esittävät kuntajohtajat, kuntien luottamushenkilöt ja asiantuntijat.
2002. ISBN 951-755-773-6
Onnistunut projekti - opas kunta-alan projektityöskentelyyn

Onnistunut projekti - opas kunta-alan projektityöskentelyynErityisesti kunta-alalle tarkoitettu käytännönläheinen perusteos, joka johdattelee projektityöhön ja sen osavaiheiden suorittamiseen.
2000. ISBN 978-952-213-297-0
Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa

Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassaTässä kehittämisaloitteessa tutkimme opiskeluhuollon toteuttamismahdollisuuksia maakunta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.
2017. ISBN 978-952-293-494-9
Opittavaa kuntaliitosprosesseista

Opittavaa kuntaliitosprosesseistaMETA-arviointitutkimus 2000-luvun kuntaliitosdokumenteista.
Tutkimusraportissa tarkastellaan 2000-luvun kuntaliitoksia kuuden eri dokumenttiaineiston avulla. Niitä ovat kuntaliitostutkimukset, kuntajakolait, esiselvitykset, varsinaiset kuntajakoselvitykset, yhdistymissopimukset ja reaaliaikaiset arvioinnit.
2013. ISBN 978-952-293-146-7