Kuntakehitys

Parasta ennen. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 1

Parasta ennen. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 1Kuntien talouden kehityksestä 2000-luvulla.
2010. ISBN 978-952-213-610-7
Päättäjien areenat ja yhteydet. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 42. Acta nro 161

Päättäjien areenat ja yhteydet. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 42. Acta nro 161Keitä kunnalliset päättäjät ovat? Millaisia ovat heidän kytkentänsä yhdistyssektoriin? Mitä vaikuttamisen tapoja ja areenoita luottamushenkilöt ja viranhaltijat käyttävät? Miten he arvioivat kunnallista päätöksentekokulttuuria? Mitä kuntapäättäjät ajattelevat kunta-valtio-suhteesta? Miten tärkeänä he pitävät kunnan kansainvälistymistä? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta kuudesta erillisestä artikkelista koostuvassa raportissa, joka pohjautuu KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelmaan kuuluvaan luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyyn vuodelta 1999.
2003. ISBN 952-213-036-2
Raamit kaulassa. Rakenteet ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla

Raamit kaulassa. Rakenteet ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueillaSosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet muodostavat monimuotoisia palvelujen järjestämisen ja tuotannon ohjaustapoja, joiden logiikka eroaa merkittävästi perinteisestä kunnan ohjaustavasta. Tässä selvityksessä kuvataan kuuden eri puolilla Suomea sijaitsevan yhteistoiminta-alueen onnistumisia ja ongelmia palveluiden ohjaamisessa, järjestämisessä ja tuottamisessa.
2011. ISBN 978-952-213-783-8
Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstäJulkaisussa kuvataan kuntien ja uusien maakuntien yhdyspintoja eli mahdollisen ja toivottavan yhteistyön paikkoja. Toistaiseksi kahden itsehallinnollisen toimijan yhteys ilmiönä on jäänyt varjoon suuruudistuksessa.
2016. ISBN 978-952-293-462-8
Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 17

Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 17Kunta- ja palvelurakenneuudistus kuntatalouden näkökulmasta vuosina 2000-2010.
Tutkimuksessa tarkastellaan tutkimuskuntien taloudessa tapahtuneita muutoksia ajanjaksolla 2000-2010. Millaisia muutoksia kuntien talouden tasapainossa on tapahtunut Paras-lain voimassaoloaikana 2007-2010?
2011. ISBN 978-952-213-836-1
Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 16

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 16Raportissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjausta, päätöksentekoja toimintarakenteita sekä palvelujen käyttöä 40 ARTTU-tutkimuskunnassa. Tutkimuksen kohteena ovat kuntien perusterveydenhuollon palvelut, vanhuspalvelut ja lapsiperheiden
palvelut.
2011. ISBN 978-952-213-835-4
Reaaliaikaisen arvioinnin hyödyntäminen rakennemuutoksissa

Reaaliaikaisen arvioinnin hyödyntäminen rakennemuutoksissaKokemuksia kuntaliitosten arvioinneista
2015. ISBN 978-952-293-323-2
SOTE ja Suomi 2040

SOTE ja Suomi 2040Kohti taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävää Suomea
2016. ISBN 978-952-293-400-0
Strategisista valinnoista kokonaishallintaan. Kunnan palvelurakenneprojektin toteuttaminen muutosprosessina. Acta-väitöskirjasarja nro 5

Strategisista valinnoista kokonaishallintaan. Kunnan palvelurakenneprojektin toteuttaminen muutosprosessina. Acta-väitöskirjasarja nro 5Tutkimus kuvaa Kempeleen kunnan palvelurakenneprojektin toteutukseen liittyvää muutosprosessia ja niitä strategisia valintoja, joita prosessin toteuttamisessa tehtiin.
2005. ISBN 978-952-213-307-6
Talousjohtamisen kehityspolkuja. Tutkimus kuntien talousjohtamisesta 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 53. Acta nro 175

Talousjohtamisen kehityspolkuja. Tutkimus kuntien talousjohtamisesta 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 53. Acta nro 175Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien budjetointia ja taloussuunnittelua, kirjanpitoa ja muuta laskentatointa, konsernijohtamista, tarkastuslautakuntien asemaa sekä näissä tapahtuneita muutoksia.
2005. ISBN 978-952-213-295-6
Tarinoita ja tutkimuksia kaupunkimarkkinoinnista. Acta nro 141

Tarinoita ja tutkimuksia kaupunkimarkkinoinnista. Acta nro 141Kirjassa suomalaiset tutkijat ja asiantuntijat tarkastelevat kaupunkimarkkinointia osana kaupunkiseutujen kehittämistä eri näkökulmista ottaen huomioon modernin markkinoinnin käsitteet kuten imagot, brandit, elämykset ja tarinat.
2001. ISBN 978-952-213-298-7
Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 10

Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 10Raportissa tarkastellaan ARTTU-tutkimuskuntien väestörakennetta, väestön kehitystä, työpaikkoja, yrityksiä ja työssäkäyntiä tilastollisten aineistojen perusteella. Raportti antaa kokonaiskuvan 2000-luvulla tapahtuneista muutoksista sekä kattavat pohjatiedot väestöstä ja työpaikoista. Väestö ja työpaikat paikallistalouden osatekijöinä määrittävät kunnan toiminnan kehittämisen reunaehdot.
2011. ISBN 978-952-213-766-1
Toisen aallon vapaakunta- ja normipurkukokeilut Tanskassa ja Norjassa

Toisen aallon vapaakunta- ja normipurkukokeilut Tanskassa ja NorjassaSelvityksen kohteina ovat Tanskan toinen vapaakuntakokeilu (2012–2016) ja haasteoikeuskäytäntö (2009–2015) sekä Norjan pysyvä kokeilulainsäädäntö, joka on ollut voimassa vuodesta 1993.
2014. ISBN 978-952-293-161-0
Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaaKunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Tulevaisuuden kunnalla voidaan nähdä seitsemän eri roolia: sivistys-, hyvinvointi-, osallisuus- ja yhteisö-, elinkeino- ja työllisyys-, elinympäristö-, itsehallinto- sekä kehittäjä- ja kumppanuusrooli. Julkaisussa kerrotaan näistä eri rooleista ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista.
2016. ISBN 978-952-293-461-1
Tulevaisuuden kuntakuvat

Tulevaisuuden kuntakuvatTässä kehittämisaloitteessa kuvataan mahdollisia tulevaisuuden suuntia pienille kunnille, keskikokoisille kunnille ja kaupungeille.
2015. ISBN 978-952-293-322-5
Uusi Kunta 2017 -ohjelman väliraportti

Uusi Kunta 2017 -ohjelman väliraporttiUusi Kunta 2017 -ohjelman tavoitteena on rakentaa yhdessä kuntien kanssa visio ja toimintamalli siitä, millainen on erilaisissa ympäristöissä elinvoimainen kunta, elävä itsehallinto ja suomalainen kunnallishallinnon järjestelmä. Kehittämisohjelma käynnistettiin syksyllä 2009 ja hankkeistettiin vuoden 2012 loppuun saakka. Väliraportissa esitellään kootusti kehittämisohjelmassa toteutetut toimenpiteet kesään 2011 saakka.
2011. ISBN 978-952-213-770-8
Vaikuttavat lähipalvelut -projektin loppuraportti

Vaikuttavat lähipalvelut -projektin loppuraporttiVaikuttavat lähipalvelut -projektilla vahvistettiin tietoa ja menetelmiä, joilla lähipalveluita voidaan uudistaa ja erilaisia toimintatapoja hyödyntää laaja-alaisesti. Tavoitteena oli löytää ja kehittää toimintamalleja, joiden avulla pienenevillä resursseilla pystyttäisiin saavuttamaan parempia tuloksia.
2016. ISBN 978-952-293-420-8
Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossaVaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa lisää luottamushenkilöiden arvopohjaista päätöksentekoa ja käynnistää arvokeskustelun päätösten halutuista vaikutuksista. Suosituksen ja siihen liittyvän oppaan tarkoitus on vahvistaa kuntien päätöksenteon ennakoivaa ja kokonaisvaltaista huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa.
2011. ISBN 978-952-213-751-7
Väärä signaali 2002. KuntaSuomi 2004 -talousanalyysi 2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 43

Väärä signaali 2002. KuntaSuomi 2004 -talousanalyysi 2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 43KuntaSuomi 2004 -talousanalyysi 2003 tarkastelee talouden kehitystä pääasiassa vuoden 2002 osalta.
2003. ISBN 951-755-841-4
Ytake. Kokeilusta seudullisiin yksiköihin. Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoimintakokeilun II vaiheen raportti

Ytake. Kokeilusta seudullisiin yksiköihin. Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoimintakokeilun II vaiheen raporttiArviointiraportti sisältää tilannekatsauksen kokeiluun vuosina 2003-2005 osallistuneiden 28 kokeilualueen yhteistyötilanteista.
2006. ISBN 978-952-213-304-5