Sundquist Salme et al.

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirjaHenkilöstö on kunnan toiminnan tärkein voimavara. Hyvällä henkilöjohtamisella rakennetaan hyvinvoivaa, tehokasta ja laadukasta työyhteisöä, jossa työntekijät ovat osaavia ja motivoituneita.

Kunnan johtaminen on laaja kokonaisuus, jossa poliittisen johtajuuden ja operatiivisen johtamisen tulisi kohdata. Henkilöjohtaminen on se silta, joka yhdistää nämä kaksi johtamisen elementtiä visioksi ja toiminnaksi. Tämä käsikirja painottuu henkilöjohtamiseen, jonka on useissa tutkimuksissa todettu olevan sekä tuloksellisuuden, palvelun laadun että henkilöstön hyvinvoinnin kannalta tärkein vaikuttava asia. Käsikirja on tuotettu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, Järvenpään ja Keravan kaupunkien, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun Oppivat kunnat -hankkeen kanssa. Käsikirja on myös osa Kuntien eläkevakuutuksen työelämän kehittämistyöryhmän hanketta.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1111
ISBN 952-213-030-3
Vuosi 2002
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatjohtaminen

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 308 kB