Suomen Kuntaliitto

Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus

Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositusAjantasaisen osoitetiedon merkitys osana tietoyhteiskuntakehitystä sekä yhteiskunnan toiminnassa yleensä, on edelleen kasvamassa.

Nyt on täydennetty ja uudistettu aiemmin annettuja suosituksia ja ohjeita kunnan osoitejärjestelmästä. Laaditussa suosituksessa on otettu huomioon mm. tekniikan kehittymisen mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet osoitetiedon käsittelyssä sekä sijainnin paikantamisessa. Osoitetiedon kattavuus, ajantasaisuus ja saatavuus ovat keskeisiä tavoitteita.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1172
ISBN 952-213-171-7
Vuosi 2006
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkaavoitus, kartat

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 4524 kB