Suomen Kuntaliitto

Paras demokratia - kohti kansanvaltaista uudistusta ja elävää lähidemokratiaa

Paras demokratia - kohti kansanvaltaista uudistusta ja elävää lähidemokratiaaElävä ja toimiva kuntademokratia sekä kansanvaltaisen ohjauksen vahvistaminen ovat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen keskeisiä tavoitteita.

Uudistuksella tulee olemaan toisaalta useita vaikutuksia kunnalliseen demokratiaan. Oleellinen kysymys on, pystytäänkö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa selkeyttämään paikallishallinnon monimutkaisia rakenteita useine yhteistoimintakuvioineen vai monimutkaistuuko kunnallinen toimintakenttä entisestään.
Kuntien valtuutetut ovat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintoimijoita. Valtuutetuilla täytyy olla näkemys siitä, miten uudistus toteutetaan ja mitä vaikutuksia sillä on kuntien toimintaan. Heillä tulee olla myös valmiuksia huolehtia kuntalaisten saamisesta mukaan toteuttamaan uudistusta. Opas nostaa esille ja pohdittavaksi asioita, jotka ovat keskeisiä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa demokratian näkökulmasta. Oppaassa käsitellään mm. yhteisöllisyyden merkitystä demokratian elinvoimaisuudelle, valtuutettujen ja valtuustojen roolia muutosjohtajina sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä. Kuntien monimuotoinen yhteistoiminta ja kuntafuusiot ovat demokratian näkökulmasta myös vahvasti esillä. PARAS demokratia -oppaassa esitellään myös useita kuntaesimerkkejä demokratian toimivuuteen liittyvästä kehittämistoiminnasta.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1206
ISBN 978-952-213-216-1
Vuosi 2007
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatdemokratia, kuntaliitokset, puitelainsäädäntö

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 938 kB