Finlands Kommunförbund

Ansökan, Avgöranden som gäller planeringsbehov/Undantag (A4)

Blankett för avgörande som gäller planeringsbehov (137 § MarkByggL) eller undantag (171-174 § MarkByggL).

Julkaisun tiedot

Hinta 1.20 €
Tilausnumero 6-6688-s
Vuosi 2000
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatrakentamismääräykset