Helander Voitto

Vallantavoittelijan muotokuva. Analyysi vuoden 2000 kunnallisvaalien ehdokkaista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 40. Acta nro 157

Vallantavoittelijan muotokuva. Analyysi vuoden 2000 kunnallisvaalien ehdokkaista. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 40. Acta nro 157Raportti perustuu vuoden 2000 kunnallisvaalien yhteydessä tehtyyn kyselyyn, johon vastasi 3 600 ehdokasta.

Saatujen vastausten perusteella valotetaan valtuustoehdokkaiden taustoja, vaalitaisteluun osallistumista, suhteita puolueisiinsa sekä käsityksiä palvelujen tuottamisen riittävyydestä ja valmiuksista lisäpanostuksiin, palvelutuotannon järjestämisestä ja kunnallisen hallinto-organisaation kehittämisestä. Aineistoa myös verrattiin muihin KuntaSuomi-hankkeen tutkimusosioissa kerättyihin tietoihin.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1228
ISBN 978-952-213-299-4
Vuosi 2003
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkunnallisvaalit, luottamushenkilöt

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 981 kB