Ikola-Norrbacka Rinna-Marika

Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 46. Acta nro 165

Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 46. Acta nro 165Raportissa kuvataan KuntaSuomi 2004 -kuntien päivähoitoammattilaisten arvioita paitsi kuntien päivähoidon nykytilasta ja muutoksista myös erilaisten kehittämiskohteiden tärkeydestä.

Näkemykset kunnan päivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen roolista ja merkityksestä toiminnan kehittämisessä ovat niin ikään tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Lisäksi raportissa tehdään ajallista vertailua aiempiin, vuosina 1996 ja 1999 tehtyjen vastaavien kyselyjen tuloksiin.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1232
ISBN 978-952-213-303-8
Vuosi 2004
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkasvatus, ostopalvelut, päivähoito

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1009 kB