Lavento Heidi

KISA - kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Acta nro 201.

KISA - kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Acta nro 201.Viestinnän arviointi auttaa kehittämään kunnan strategista johtamista, viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä vuorovaikutusta henkilöstön, median ja sidosryhmien kanssa.

Määrällisen seurannan ohella tarvitaan viestintämuotojen tunnettuuden ja toimivuuden arviointia, viestintäodotusten kartoittamista sekä tietoa erilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien hyödyntämisestä.
Tätä monitahoista työtä varten on kehitetty KISA-järjestelmä Kuntaliiton, Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n sekä viiden tutkimuskunnan yhteistyönä. Arviointijärjestelmää voidaan soveltaa kunnan, kuntayhtymän, yksittäisen toimialan tai toimintayksikön viestintään itsearviointina, vertaisarviointina tai ulkoisena arviointina. Hankkeen loppuraportti sisältää konkreettiset arviointivälineet viestinnän eri osa-alueiden arviointiin, käytännön pilottitutkimusten tulokset ja kokonaiskatsauksen kuntien viestinnän nykytilaan

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1251
ISBN 978-952-213-339-7
ISSN 1237-8569
Vuosi 2008
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatarviointi, viestintä

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 731 kB