Airaksinen Jenni, Tolkki Helena, Laine Toni K.

Paras palvelutuotanto - peruskunnasta peruskallioon? Acta nro 223

Paras palvelutuotanto - peruskunnasta peruskallioon? Acta nro 223Kalliolainen tilaaja-tuottaja-sovellus ja kunnan ohjaustunne: Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintamallin arviointi. Kallion peruspalvelukuntayhtymän arviointi käsittelee Nivalan, Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin kuntien alueelle rakennettua yhteistoiminta-alueorganisaatiota ja alueella sovellettua ohjaus- ja johtamisjärjestelmää.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti kuntien kokemusta vaikutusvallastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. Arvioinnin tulosten perusteella Kallion peruspalvelukuntayhtymä on esimerkki onnistuneesta kuntien yhteistoiminnasta ja yhteisen organisaation ylätason toimijoiden
sitoutumisesta. Samalla Kallio on kuitenkin varoittava esimerkki muutosjohtamisen ja fuusioitumisen hankaluudesta sekä siitä, mitä tapahtuu jos henkilöstön jotkut osat jäävät muutoksen ulkopuolelle.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1399
ISBN 978-952-213-722-7
Vuosi 2011
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatarviointi, peruspalvelut, tilaaja-tuottajamallit, yhteistoiminta-alueet, tutkimusraportti

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 565 kB