Karvonen Juha

Laadunhallinta opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, pdf-julkaisu

Laadunhallinta opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, pdf-julkaisuKuntaliiton opetustoimen laadunhallintaan liittyvässä hankkeessa selvitettiin erilaisten laadunhallintamallien soveltuvuutta laadun arviointiin.

Opetustoimen eri sektoreista hankkeessa olivat mukana varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus. Hankkeessa selvitettiin, miten eri laadunhallintamallit ja arviointimenetelmät soveltuvat opetustoimen laadun arviointiin. Laadunhallintamalleja käytettiin opetuksen järjestäjätasolla sekä koulu- ja oppilaitostasolla. Raportissa annetaan käytännön neuvoja laatutyön toteuttamiseksi opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa. Kuntakohtaisessa osiossa on kuvattu hankkeessa mukana olleiden kuntien toteuttamaa opetustoimen laadun arviointia ja siitä saatuja tuloksia. Maksullinen pdf-julkaisu.

Julkaisun tiedot

Hinta 20.00 €
Tilausnumero 519351
ISBN 978-952-213-682-4
Vuosi 2010
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatlaatu, perusopetus, varhaiskasvatus